Lyngby-Taarbæk Rudersdal

Klar til cykeltur

Lyngby-Taarbæk/Rudersdal-afdelingen arbejder for større færdselssikkerhed, fremkommelighed, tryghed og komfort for cyklister, at få flere til at cykle mere, at nedbringe trafikkens belastning af miljøet, at sikre, at cyklen bliver betragtet som et ligeværdigt transportmiddel, at opnå et bedre samspil mellem cyklen og andre transportmidler samt at arbejde for at alle mål kan nås på cykel uden omveje.
Lokalafdelingens formål er endvidere at aktivere voksne, unge og børn og medvirke til at fremme den enkeltes sundhed, trivsel og sikkerhed. Det er endvidere foreningens formål at fremme forståelsen blandt medlemmerne og andre grupper i samfundet for en sikker, social og miljørigtig trafik samt for de trafikale og sociale regler, til fordel for såvel det enkelte individ som samfundet.
Foreningen har desuden til formål at medvirke til de trafikale kampagner, som sættes i værk af det offentlige, herunder oplæring af børn, unge og ældre til trafiksikker kørsel til skole, arbejde og fritid samt hjælpe den enkelte kommune og det nære samfund til udvikling af sikker og miljøvenlig trafik.
Sluttelig er det foreningens formål at styrke det frivillige foreningsarbejde og fremme den folkelige oplysning og sundhed særligt på det trafikale område.

Afdelingen siger

 • Af Niels Wellendorf, 22. august 2019

  Kommentarer til punkt 8 på udvalgets møde den 14. august 2019, Allerødruten i Lyngby-Taarbæk Kommune

  Kære medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget m.fl.

  Cyklistforbundets lokalafdeling er dybt chokeret og aldeles uforstående over indstillingen om at opgive Allerødrutens 2. etape.

  Ønsker kommunen ikke længere at borgene cykler og at flere begynder at cykle mere?

  Læs hele kommentaren i PDF-format her

 • Af Karl Gammelmark, 24. august 2018

  Folkemødedag: Derfor skal folk tage cyklen på arbejde

  Vi lever i en tid, hvor vi dagligt hører i trafikradioen både morgen og eftermiddag, at køerne på de københavnske motorveje stadig bliver større og længere. Folk klager over, at de spilder deres tid, når de sidder i en eller anden kø på motorvejen til og fra arbejdet. Samfundsøkonomer kommer gang på gang med input om, hvor mange penge, vi taber på køerne.

  Læs mere her

 • Af Karl Gammelmark, 24. august 2018

  Cyklistforbundet arrangerer cykeltur på Rudersdal Folkemødedag

  Cyklistforbundet har hele tiden sagt, at det er et godt projekt, Rudersdal Kommune har søsat over en treårig periode, Børn i bevægelse. Gode vaner skal læres, mens man er barn. Hvis vi ad den vej kan få mindre forældrekørsel til og fra skole om morgenen og eftermiddagen, så har vi vundet meget på sigt.

  Læs mere her

 • Af Karl Gammelmark, 30. august 2017

  Aktiviteter på Folkemødedagen d. 2. september 2017

  På Cyklistforbundets stand vil vi meget diskutere lokale cyklistforhold med Rudersdals borgere. 

  Læs mere her
 • Af Karl Gammelmark, 30. august 2017

  Hvad kan samfundet tjene, hvis vi alle cyklede?

  Lad det været sagt med det samme, Cyklistforbundets lokalafdeling støtter det igangværende projekt, som Rudersdal Kommune har søsat: Børn i bevægelse. Det er godt, at de unge mennesker får gode vaner så tidligt som muligt, fordi det er en fordel for samfundet, at vi får rørt os så meget som muligt, tænk bare på diskussionen om bevægelse i Folkeskolen, her er der klager over, at de unge mennesker ikke får rørt sig nok. 

  Læs mere her
 • Af Læserbrev om Egebækvej, 17. marts 2017

  Karl Gammelmark har skrevet til Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis:

  Læserbrev - Egebækvej

 • Af Niels P Sønderskov, 15. marts 2017

  Se flere nyheder her:

  https://www.facebook.com/DCFLyngbyTaarbaekRudersdal/