1186

2 minus 1 veje på 23 km vej i Silkeborg

CYKELKONFERENCE 2014 Silkeborg har i Kommuneplan 2013 – 2025 vedtaget at fremme realisering af 2 minus 1 vejtypen på flere vejstrækninger mellem større og mindre bysamfund.

Af Gitte Merstrand, Silkeborg Kommune
Hvad er en 2 minus 1 vej
Vejen indsnævres visuelt med brede stiplede kantbaner i begge sider, så der visuelt kun er ét kørespor, svarende til en smal vej. Herved skal bilisterne i begge retninger i princippet deles om et kørespor, og skal placere sig midt på vejen, når der ikke er modkørende trafik. Kantbanen er stiplet, og kan og skal overskrides, når der er modkørende færdsel. Vejtypen skal således signalere mere plads til de lette trafikanter og kan sikre en større afstand mellem lette trafikanter og medkørende trafik. Dette kræver naturligvis et andet køremønster, og hastighedsbegrænsningen er derfor nedsat.

Erfaringer fra Rustrupvej mellem Gjessø og Them
På Rustrupvej har vejtypen givet et markant fald i hastigheden og en markant forøgelse i cykeltrafikken på 43 % til 270 cyklister på hverdagene.

På Rustrupvej har beboerne langs med vejen oplevet støjgener, og derfor vælges det at kantbanen males på, fremfor udlægning i termoplast. Dette vælges ligeledes for øvrige strækninger af vejtypen.

På Rustrupvej er etableret cykelstifaciliteter i det omfang det blev vurderet nødvendigt som en form for sikret tilslutning til vejtypen for cyklister og andre lette trafikanter.

6 nye vejstrækninger i 2014
I efteråret 2013 kørte lokalrådede og vejmyndigheden sammen strækningerne igennem, for at vurdere hvilke tiltag, der var nødvendige inden realisering af en 2 minus 1 vej. På flere af vejene er der mindre strækninger, hvor det vil være nødvendigt at sikre sig den nødvendige oversigt ved fx:
  • beskæring af beplantning
  • udbedring af skråninger
På enkelte delstrækninger er det urealistisk at tilvejebringe den nødvendige oversigt fordi oversigten ikke kan sikres uden store indgreb i ejendomme eller væsentlige økonomiske konsekvenser. Her etableres i stedet cykelkantbaner eller cykelstier på kortere eller længere stræk. Disse strækninger er illustreret med rødt på planerne for strækninger:

Trafiksikkerheden øges ved 2 minus 1 veje
Netop sikkerheden øges markant ved etablering af 2 minus 1 veje, og vejtypen kan ikke blot forbedre forholdene for cyklister (og knallerter), den kan også reducere antallet af eneulykker, mødeulykker og ulykker forårsaget af for høj hastighed. Vejtypen er anbefalet som tiltag af

Færdselssikkerhedskommissionens nye handlingsplan fra efteråret 2013, der har en vision om at der i 2020 er 800 km 2 minus 1 veje i Danmark, som en del af målet mod færre dræbte og tilskadekomne.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.