Foto: Cyklistforbundet/Line Hviid

Byfunktioner og struktur – Hvad betyder det for cyklingen?

CYKELKONFERENCE 2014 Bystrukturen og herunder lokaliseringen og udbuddet af byfunktioner har betydning for antallet af cykelture, cyklens ’konkurrencedygtighed i forhold til anden transport, samt cykelafstandene.

Af Thomas Sick Nielsen, DTU

Bystruktur og lokale services er vigtige
Bystrukturen er en blandt flere faktorer af betydning for cyklingen. Som et forsigtigt skøn kan 20 % af forskellene i befolkningens cykling forklares ud fra forskelle i bystruktur og terræn. Både den lokale bystruktur og tilgængelighed til service, uddannelse og jobs; samt den regionale rolle og placering har betydning.

Lokalt er størrelsen på udbuddet af detailhandel, skoler og ungdomsuddannelser inden for 3-4 km vigtigt for cyklingen. Regionalt er det de større byer med en center-rolle i forhold til et opland, der er bedst til at understøtte cykling. Terrænet, udbuddet af kollektiv trafik, samt ’service’ i forhold til biltrafik/parkering kan også regnes med til bystrukturen – og spiller også en rolle i forhold til sandsynligheden for at folk cykler.

Børn har større behov for byfunktioner

Der er selvfølgelig forskellige grupper, der kan reagere stærkere eller svagere på bystruktur og byfunktioner, bl.a. peger foreløbige analyser på markant større ’afhængighed’ af adgang til byfunktioner for cykling blandt børn. Flere analyser bør se på, hvordan byfunktioner og infrastruktur kan understøtte cykling blandt børn og ældre.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.