Cyklen i kombination med tog

CYKELKONFERENCE 2014 Mere end 9 millioner cykler rejser med toget. Og det er for S-togs vedkommende mere end en 4-dobling af cykelrejser siden 2010, hvor det blev gratis at tage cyklen med i toget. Tiltaget har tiltrukket langt flere rejsende end ventet – men har også presset kapaciteten.

Af Sys Hansen, DSB

En simpel metode, der gør hovedtemaerne til virkelighed.
Med udgangspunkt i kunderne er valgt 5 hovedtemaer for cykelområdet. Der skal være sammenhæng mellem alle områder for at få den ønskede effekt. Alle tiltag går på at gøre det attraktivt at kombinere cykel med togrejsen. Der er en stykke vej endnu, men den simple metode, hjælper til fokus på hele cykelkæden.

Jeg kan få min cykel med toget uden besvær.

Er et af de hovedtemaer, som DSB lægger sine kræfter i, handler om ombygning af 104 S-tog med plads til minimum dobbelt så mange cykler, om de udfordringer der er for medtagning af cykler i regional- og InterCitytog og onlinebillet og reservation til cykler.

Jeg får rejseinformation målrettet mig med cykel.

Rettidig information på hele rejsen er en kompliceret service. Teknologien gør information mere tilgængeligt samtidig med at mængden af information øges. Alle informationer til kunder med cykel må derfor koordineres og være sammenhængende ift. kundens hele rejse, hvilket omhandler forskellige kanaler, skærme og deres placering, skilte, markedsføring m.m. Og særligt fokus er ved ændringer i trafikken, hvor cyklister ofte har det særligt svært.

Jeg kan sikkert parkere min cykel på stationen

Der foreligger en større plan for hvordan DSB udmønter puljen omkring bedre adgang til kollektiv trafik – en lang række parkeringsprojekter er færdiggjort og flere på vej. DSB kigger også på aflåst cykelparkering og alternativer.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.