Den mobile storby

CYKELKONFERENCE 2014 Odense er under kraftig forvandling, hvor Cyklisternes By gradvist udvikler sig til Den Mobile Storby. Lukningen af det 4 sporede gadegennembrud, etablering af et net af Supercykelstier, letbanen og 34 mobilitetsprojekter flytter Odense fra en stor by til en storby.

Af Troels Andersen, Odense Kommune

Ny mobilitetsplan
Odense har netop vedtaget en ny mobilitetsplan med 34 innovative projekter, som implementeres i 2014–15. Mobilitetsprojekterne spænder meget bredt og sigter på at reducere de korte bilture. 27 af projekterne indeholder cykeltrafik, og målgrupperne ligger fra 2 til 80 år. Der er etableret en mobilitetsgruppe, hvor 5 personer bruger det meste af deres tid på at udføre projekterne.

Nye toner i trafikplanlægningen
Projekterne skal ses i sammenhæng med Trafik- og Mobilitetsplanen fra 2009, som var et radikalt brud med trafikplanlægningen i Odense. Det 4-sporede gadegennembrud lukkes næste måned, og 25.000 biler flyttes til et nyt opgraderet ringvejssystem. Supercykelstierne forbindes over Odense Kanal og på tværs af baneterrænnet med nye broer. Samtidig etableres der 14½ km letbane til 2,6 milliarder kr., som vil være klar i 2020.

Således arbejdes der meget bredt på en omdannelse af Odense, som ændrer både det fysiske miljø radikalt og omformulerer det at være trafikant til at være mobil med det bedste mix af transportformer.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.