Strategi for forebyggelse af højresvingsulykker

CYKELKONFERENCE 2014 Transportminister Magnus Heunicke fremlagde sammen med justitsminister Karen Hækkerup i marts en strategi til forebyggelse af højresvingsulykker. Transportministeriet går i første omgang videre med tre af strategiens anbefalinger: Chaufføruddannelse, cykelbokse og videndeling med kommunerne. Samtidig intensiveres politiets indsats på området.

Af Mette Fynbo, Vejdirektoratet

En trestrenget indsats
Regeringen besluttede i oktober 2013 at igangsætte en trestrenget indsats mod højresvingsulykker, som Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Rigspolitiet har arbejdet på siden:
• Transportministeren holdt møde med transportbranchen
• Et rejsehold til at indsamle best-practice
• Udarbejdelse af en strategi for forebyggelse af højresvingsulykker
Rigspolitiet, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet stod for rejsehold og udarbejdelse af en strategi.

Strategi for forebyggelse af højresvingsulykker
Strategien indeholder anbefalinger til tiltag indenfor:
• Adfærd
• Køretøjeteknik
• Vejteknik

Baseret på strategien udmeldte transport- og justitsministeren 3 prioriterede indsatsområder:
1. Undervisning, information og kontrol
2. Forsøg med cykelbokse
3. Videndeling med kommunerne

Undervisningen består bl.a. af en Chaufføruddannelsespakke, som skal gennemføres, når chaufførerne alligevel hvert 5. år skal på efteruddannelse. Samtidig skal indsatsen intensiveres i forhold til målrettede kontroller af udsyn, spejle og spejljustering i lastbilerne. Der skal også fokuseres på cyklisternes adfærd.

Transportministeren ønsker at fremme et partnerskabsprojekt med storskalaforsøg med cykelbokse mellem Vejdirektoratet og kommunerne.

Det sidste indsatsområde er videndeling med kommunerne, som er den vigtigste aktør på vejområdet. Det skal bl.a. ske ved, at de får en praktisk og funktionel vejledning i forhold til valg af vejteknisk løsning for at forebygge højresvingsulykker.

De prioriterede områder kræver indsatser og samarbejde fra såvel vejmyndigheder som politiet, Trafikstyrelsen, Cyklistforbundet, Rådet for Sikker Trafik, 3F, DTL, ITD m.fl.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.