Horsens Cykelby – udvalgte projekter og resultater

CYKELKONFERENCE 2014 De første faser af projektet Horsens Cykelby er så småt ved at nå deres afslutning. Listen over gennemførte og planlagte projekter er lang, og indtil nu er der investeret knap 40 mio. kr. i cykelfremme. De foreløbige konklusioner viser, at cykelstier i byområder opnår den bedste cykelfremmende effekt – derfor skal de prioriteres.

Af Majken Kobbelgaard Andersen, COWI

Kilometervis af cykelstier 
Horsens Kommune har anlagt rigtig mange cykelstier såvel i byområder som i åbent land mellem byer. Evaluering af en række cykelstiprojekter viser markant bedre resultater for stier anlagt i Horsens by, mens der på stier anlagt i åbent land endnu ikke kan eftervises en faktisk cykelfremmende effekt. Derfor har kommunen valgt fremadrettet at prioritere cykelstier i byområder, simpelthen fordi det giver mest cykelfremme for pengene.

Med borgerne i centrum …
… har Horsens Kommune forbedret skolevejene i 4 landsbyer og opnået en større andel af selvtransporterende skolebørn. Projektet opstod fordi en skolevejsanalyse viste, at andelen af selvtransporterende børn til og fra skole var lavere i Brædstrup, Nim, Lund og Hatting, sammenlignet med kommunens øvrige skoler. Hver by fik tildelt en økonomisk ramme, indenfor hvilken de på en workshop kunne foreslå tiltag mhp. at få flere børn til at cykle/gå til skole. 

I alt blev 21 tiltag gennemført, herunder eksempelvis krydsningsheller, vejbump, stier, fortov mv. Projektet har medført, at andelen af skolebørn, som cykler, er steget i 3 af 4 byer. De to byer Lund og Hatting opfylder nu Horsens Kommunes målsætning om, at 80 % af kommunens skolebørn er selvtransporterende. 

Det har dermed vist sig succesfyldt at give borgerne en stor grad af medindflydelse og at tænke i nye muligheder for anvendelse af byrum til en kombination mellem transport, leg og anden aktivitet.

Omdannelse af havnesporet
Midt i Horsens er der med succes anlagt en grøn sti i eget tracé. Stien er vigtig og interessant, forbi den skaber forbindelse fra Banegården/busterminalen til midtbyen og samtidigt udgør en grøn kile gennem byen med mulighed for leg og ophold afskærmet fra den øvrige trafik. Stopinterviews foretaget på stien viser, at en tredjedel benytter stien til/fra arbejde (pendling), en tredjedel ifm. indkøb og en femtedel til rekreativ brug/motion. Måling af antallet af cyklister viser, at der er sket en stigning i antallet af cyklister på strækningen på mere end 50 %. 

Og Horsens Cykelby byder på mange flere projekter, alle med cykelfremme for øje. Der er bl.a. etableret grøn bølge for cyklister, nye cykelparkeringspladser, vejvisning for cyklister, højresvingsshunts, cykeltællere, ITS-løsninger mm.


Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.