Opsamling på løsningsrum

CYKELKONFERENCE 2014 I seks forskellige løsningsrum havde deltagerne mulighed for at skabe nye ideer og løsninger sammen. Emnerne spændte fra supercykelstier over gadgets og it i kampagner til hvordan man får flere cyklister uden for byerne.

Hvordan får vi flere unge og ældre til at cykle

Deltagerne i løsningsrummet diskuterede erfaringer og barrierer i forhold til at få unge og/eller ældre til at cykle mere. For begge grupper gælder det, at det sociale element er en vigtig drivkraft, til gengæld kan der være behov for, at man ved indsatser for unge skal tage højde for at holde dem til ilden. 

I grupper udviklede deltagerne indsatser eller kampagner, der skulle få enten unge eller ældre til at cykle mere. Der var blandt andet mulighed for at udfolde kampagne/kommunikationsideer, brug af gadgets og ny teknologi og borgerinddragelse.

Til sidst fik deltagerne ti minutter til at folde en valgfri idé ud. I den afsluttende præsentation udkrystalliserede der sig ganske konkrete ideer, som deltagerne kunne gå hjem og tage handling på. En idé om at tilbyde trehjulede cykler og cykelaktiviteter til ældre borgere, der har mistet mobiliteten på grund af eksempelvis en blodprop, vandt genklang på tværs af kommuner og organisationer og gav anledning til udveksling af visitkort.

Se opsamlingen nederst på siden.

Hvordan styrker vi cykling uden for de store byer?

Deltagerne i løsningsrummet var enige om, at der er mange udfordringer i forhold til at få flere til at cykle uden for de store byer. Vilkårene er forskellige, afhængigt af om der er tale om cykling i mindre byer eller cykling i åbent land mellem byer. Men nogle af de udfordringer, der gik igen, var vejrforhold som modvind, vanskeligheden ved at koordinere på tværs mellem kommunerne og det manglende samspil mellem transportformer, der gør det svært at kombinere cyklen med eksempelvis bus og tog.

Efter afdækningen af barrierer gik deltagerne i gang med gruppevis at udvikle indsatser i form af infrastruktur, borgerinddragelse og kampagne/kommunikationselementer, der kan få flere til at cykle uden for byerne.

Ud over infrastruktur som 2-1-veje, blev der blandt andet talt om vigtigheden af en bred forankring i lokalsamfundet på tværs af kommunale forvaltninger, skole, idrætsforeninger, virksomheder, lokalråd mm., samt virksomhedernes potentiale for at skabe en kulturændring, der fremmer cykling.    

Skal vi have fælles strategier for supercykelstier eller er det op til den enkelte kommune?

I løsningsrummet var der lagt op til, at en bredere kreds af kommuner kunne diskutere behovet for et nationalt koncept for supercykelstier. Det var formålet med løsningsrummet at få en bredere diskussion af behovet for en fælles standard og få en diskussion af, hvad begrebet supercykelsti skal indeholde og dække over i en national standard eller vejregel. COWI har udarbejdet et konceptnotat for Supercykelsekretariatet i København, hvor der er lagt op til en række krav og standarder for en supercykelsti.

Connie Juul Clausen fra Odense Kommune gav en kort status på arbejdet med at udarbejde et fælles koncept for supercykelstier.

Herefter var der lagt op til diskussion ud fra tre temaer:

  1. Tjekliste / krav til en supercykelsti?
  2. Afmærkning af supercykelstier
  3. Vedligeholdelse

Diskussionen i løsningrummet tog udgangspunkt i de tre nævnte temaer og deltagerne forholdt sig undervejs til konceptforslaget. Kommunernes erfaringer fra arbejdet med at planlægge og anlægge supercykelstier blev også inddraget i forhold til at vurdere brugbare løsninger og forslag til afmærkning.

Enigheden blandt de fremmødte var rimelig stor, hvilket nok afspejler at deltagerkredsen primært bestod af de store kommuner og repræsentanter fra sekretariatet for Supercykelstier i Hovedstadsområdet.   

Bikeability 2.0 – hvilken viden har kommunale planlæggere brug for?

I dette løsningsrum drøftede vi behovet for forskningsmæssig viden i planlægningen. Deltagerne tegnede sammen med forskningslederen på Bikeability, Hans Skov-Petersen konturerne af Bikeability 2.0.  

Der var forskellige temaer i spil. Deltagerne udtrykte stort behov for bedre datagrundlag - både i forhold til uheldsregistreringer af cyklistuheld og når det gælder sammenlignelighed af fx tælledata. Derudover er der brug for mere viden om transportmiddelvalg, effekten af fysiske anlæg på adfærd, sikkerhed og tryghed og cykeltrafikkens betydning for detailhandlen. 

Se den samlede opsamling nederst. 

Hvordan kan man arbejde med cykelfokus i den kommunale trafikplanlægning? 

I dette løsningsrum var det helt i orden at brokke sig, hvis man efterfølgende smed brokkerne ud og kom op med en eller flere konkrete løsninger som modsvar på brokkeriet. Netop derfor var der placeret en spand midt på bordet. Rundt omkring lå murbrokker i alle størrelser, og således kunne man helt konkret komme af med sine brokker ved at smide dem i spanden.  

Da løsningsrummet var afsluttet, var samtlige murbrokker endt i spanden, hvilket dels vidner om, at der er nok at tage fat i, og dels understreger, at der heldigvis er meget, man kan gøre for at undgå uheldige situationer i anlægs- eller driftsfasen, hvor cyklister bliver glemt.

Der er talrige eksempler på manglende cykelfokus i anlægsprojekter og ved drift. Omvendt kom der tilsvarende mange konkrete og brugbare løsninger på, hvordan man sikrer gode cykelforhold hele vejen rundt i kommuner, stat og organisationer. Eksempelvis blev det foreslået, at anlægsprojekter skal cykelrevideres, og at der skal uddannes cykelrevisorer i kommuner og stat. Alle forslag og ideer kan downloades nedenfor.

Niels Jensen fra Københavns Kommune åbnede løsningsrummet med en kort præsentation af publikationen ”Cykelfokus”. Heri beskrives retningslinjer for alle anlægsprojekter i Københavns Kommune, som skal sikre gode cykelforhold. 

Til slut præsenterede hver deltager et tiltag, som deltageren selv qua sin position kunne sætte i gang, når det daglige arbejde blev genoptaget efter konferencen.  

Hvordan kan man bruge teknologiske muligheder og konkurrenceelementet i kampager?

Som afsæt for løsningsrummet fortalte Marianne Weinreich fra Veksø om de løsninger, de har været med til at lave eksempelvis Jorden rundt på 80 dage og On the Move, der er hhv. en webløsning og en app-løsning. Christian Meisner Kofoed fortalte om Kofoed & co’s løsning med cykelscore, ligesom Malene Kofod Nielsen viste nogle You Tube klip som inspiration til den efterfølgende innovationsrunde.

Deltagerne i løsningsrummet skulle hver især notere tre idéer til nye tiltag med brug af teknologi. Herefter blev de delt på tre grupper, hvor hver enkelt kort præsenterede deres idéer og sammen arbejde videre med én idé.

Se udvalgte ideer i opsamlingen nedenfor.

 

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.