Ny Amagerbrogade

CYKELKONFERENCE 2014 Hvilke ønsker og forventninger har cyklisterne til en ny supercykelsti i midten af København? Svarer trafikplanlæggernes ’best practice’ til cyklisternes ideer? Svaret er ja. Den kendte værktøjskasse omfatter størstedelen af cyklisternes ønsker. Udfordringen ligger i at sammentænke byrum, handel og trafik både i planlægning og i praksis.

Af Martin Kristian Kallesen, Via Trafik og Jesper Risting Rasmussen, Københavns Kommune

Konkrete ønsker fra cyklisterne
I forbindelse med de indledende analyser til Ny Amagerbrogade har Københavns Kommune gennemført er borgerdialogproces omfattende blandt andet spørgeskemaer, dialogbutik og facebook-side. I løbet af processen er der kommet en lang række af kommentarer til, hvad en ny cykelsti på Amagerbrogade skal kunne, og hvordan den skal udformes. Kommentarer knytter sig blandt andet til bredden på stien, hastigheden for cyklisterne, mulighederne for at stå af og handle og muligheden for at svinge ind på stien via shunt-spor.

Samspil mellem byrum, handel og trafik
I forbindelse med udarbejdelse af Helhedsplan for Ny Amagerbrogade har der været fokus på at sikre et samspil mellem byrum, handel og trafik. Det sker med forbillede i princippet for de københavnske strøggader. Konkret for Amagerbrogade oprettes der en kvartersmanager, der blandt andet skal koordinere forhold mellem lokalplan og helhedsplan.

Udformning af supercykelsti
Reduceret biltrafik, fremrykket busperron, bredere cykelstier og mere cykelparkering er elementer, der allerede indgår i helhedsplanens forslag til udformning af supercykelstien på Ny Amagerbrogade. Øvrige ønsker fra cyklisterne til stien ligger hovedsageligt inden for den kendte værktøjskasse med cykeltiltag. Der er dog også gode ideer, der understreger behovet for en bred, tværgående planlægningstilgang. Det skal sikre, at Ny Amagerbrogade ikke bare bliver en bedre handelsgade eller en bedre cykelgade, men at Ny Amagerbrogade bliver verdens bedste cykelhandelsgade.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.