Foto: Østdansk Turisme

Nyt liv i cykelferielandet

CYKELKONFERENCE 2014 Cykelferielandet Danmark trænger til både en kærlig hånd og en ny omgang fernis, hvis vi fortsat skal tiltrække internationale cykelturister.

Af Jesper Pørksen, Østdansk Turisme

Powered by Cycling - Panorama
I projektet Powered by Cycling: Panorama arbejder man med to nationale ruter. I Østdanmark med Gedser-København-ruten, som er en del af den internationale Berlin-København-rute. I Vestdanmark med Vestkystruten, som er en del af den internationale Nordsørute (North Sea Cycle Route). Begge ruter indgår desuden i det europæiske rutenetværk EuroVelo.

De 26 nye Panoramaruter, som er blevet udviklet i projektet, deler alle for en kortere eller længere strækning forløb med de to nationale ruter. På den måde er Panoramaruterne med til at understøtte de lange ruter, og omvendt, de lange ruter binder Panoramaruterne sammen til en fælles fortælling.

Noget at komme efter
Turister på cykel cykler efter oplevelser. De ønsker sig et ruteforløb, der fører dem ud til områdernes seværdigheder og skønne pletter – på de bedste og tryggeste veje. Der skal være noget at komme efter, og vejen derhen skal være god og tryg, men ikke nødvendigvis kortest mulig. Panoramaruterne er som nye ruter udviklet med disse behov in mente. Det er der kommet nogle fantastiske nye cykelmuligheder ud af.

For Danmarks nationale ruter er historien en anden. Ruterne blev defineret og etableret for cirka 20 år siden som et nationalt netværk, der skulle gøre det muligt at cykle på langs og på tværs af landet. Det er dermed udviklet med den typiske langturscyklist for øje: Den selvhjulpne mand, som cykler lange etaper og transporterer al sin bagage på sin cykel. Det har altid været en forholdsvis lille målgruppe, og i dag deler denne gruppe vejene med alle mulige slags cykelturister – fra børnefamilier til voksne par uden børn.

Internationale fyrtårne
I alt findes der 11 nationale cykelruter i Danmark, men ikke alle har et internationalt potentiale som turistruter. 

Følgende krav bør være opfyldt før man kan tale om en international cykelturismerute/-destination (R/D):

1. R/D har høj oplevelsesværdi og kørekvalitet. R/D er skiltet, så også udenlandske gæster føler sig godt serviceret

2. Til R/D er tilknyttet serviceydelser i form af overnatning, bespisning, bagagetransport samt cykelleje og cykelreparation

3. R/D er tilgængelig i form af digital information og færdigpakkede og bookbare cykelferietilbud. R/D markedsføres internationalt

4. R/D styres og ledes af en ansvarlig organisation, der forestår koordination mellem de involverede parter – kommuner, turismeaktører m.m., sådan at infrastruktur, service og markedsføring er i stadig overensstemmelse

I Panorama-projektet har man med opbakning fra en bredt repræsenteret netværksgruppe taget initiativ til at afsøge mulighederne for at skabe et nationalt koordinationscenter for cykelturisme. Centeret, som er inspireret fra kendte udenlandske modeller, bør varetage koordinationen mellem de internationale cykelturismeruter inden for områderne: 

• Infrastruktur
• Serviceydelser
• Formidling/afsætning 

Samt være ruternes fælles talerør overfor ministerier, brancheorganisationer og andre relevante aktører inden for cykelturismen. 

Danmarks cykelkultur er kendt langt ud over vores grænser, og vi har med enkelte af vores nationale ruter nogle fyrtårne, som kan tiltrække cykelgæster fra nær og fjern. Cykelturisterne har ændret sig meget de sidste 20 år; kun ved en samlet fælles indsats kan vi udvikle den internationale cykelturisme i Danmark. 12.000 km skiltede cykelruter skaber ikke et stærkt cykelferieland. Ruter med høj oplevelsesværdi - noget at komme efter, nem tilgængelighed og god komfort gør.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.