1090

Supercykelstier giver øget cykelpendling i Albertslund

CYKELKONFERENCE 2014 Albertslund Kommune har i samarbejde med Via Trafik gennemført en før- og efteranalyse af to supercykelstier i Albertslund Kommune (ca. 14 km i alt). En række undersøgte temaer peger samlet set på en positiv effekt i form af øget cykelpendling, mere tryghed og bedre fremkommelighed.

Af Jens Frost, Albertslund Kommune og Martin Kristian Kallesen, Via Trafik

Øget tilfredshed
Supercykelstierne brugere er især blevet mere tilfredse med den oplevede tryghed og fremkommelighed. Det viser sig på baggrund af ca. 1.000 stopinterviews fordelt ligeligt før og efter åbningen af supercykelstierne. 

Tryghed og fremkommelighed
Kampagner og branding har sammen med fysiske forbedringer af stierne medført en øget tryghed blandt cyklisterne. Tilfredsheden med fremkommeligheden er ligeledes blevet forbedret.
Cykeltællinger
Tællinger af cykeltrafikken på stierne er blevet opregnet til årsdøgntrafik på baggrund af permanente tællestationer. Resultaterne peger samlet set på øget cykelpendling på de to supercykelstier.

Plads til forbedringer
Kommentarer viser dog, at der er plads til forbedringer af fremkommeligheden. Væksten i cykeltrafik er stadig for lille til at der kan registreres en væsentlig reduktion i co2. Flere hurtige og direkte supercykelstier, der er nemme at bruge for cykelpendlere, kan være en del af løsningen.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.