1075

Skanderborg Kommune trafiksikrer sine skoleveje

CYKELKONFERENCE 2014 Skanderborg Kommune har i samarbejde med kommunens folkeskoler vurderet trafiksikkerheden på skolevejene ved hver af de 18 skoler; dette med fokus på de oplevede problemer og med deltagelse af trafiksikkerhedsrevisorer.

Af Erik Gersdorff Stilling, Rambøll

Skanderborgs skoleveje sikres
Skanderborg Kommune udarbejdede i 2012 en plan for trafiksikre skoleveje. På baggrund af planen blev skoleveje ved kommunens 18 folkeskoler vurderet. Skanderborg Kommune har i perioden 2013-2016 afsat midler, som er målrettet en forbedring af trafiksikkerheden på skolevejene.

Besøg og dialog på alle skoler
I løbet af 2013 har Skanderborg Kommune sammen med trafiksikkerhedsrevisorer fra Rambøll været på besøg hos samtlige folkeskoler i kommunen. I dialog med skolerne blev det klarlagt, hvilke problemer de enkelte skoler oplever, og hvilke ønsker de har til at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på skolevejene. Ved hver skole deltog repræsentanter for skoleledelsen og i mange tilfælde også færdselskontaktlærere samt repræsentanter for forældrene, SFO m.fl. De lokale trafikale forhold blev diskuteret og inspiceret med fokus på forbedring af trafiksikkerheden.

Desuden blev skolernes trafikpolitik drøftet. Det er Skanderborg Kommunes ønske, at alle skoler har en trafikpolitik inden skolestart 2015.

Prioritering og forsøg
For hver skole blev anbefalinger til tiltag beskrevet – små som store. Efterfølgende er tiltagene blevet prioriteret, og flere projekter er allerede udført. Nogle tiltag afprøves som midlertidige forsøg i tæt samarbejde med skolerne. Dette giver mulighed for at evaluere konsekvenserne af at ændre på de trafikale forhold, inden tiltagene etableres permanent. 

Erfaringerne viser, at der generelt er et stort engagement på de enkelte skoler til at indgå i dialog og til at bidrage til evalueringer af midlertidige forsøg.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.