Foto: Mikkel Østergaard

245

Cyklens rolle i fremtidens by- og transportplanlægning

CYKELKONFERENCEN 2013 Cyklen skal tænkes ind i byplanlægningen, for at vi får udnyttet dens potentiale fuldt ud.

Af Jens Kvorning

De næste 15 år er der sat milliarder af til en opgradering af kloaksystemer m.m. Det er ifølge professor i byplanlægning, Jens Kvorning, en oplagt mulighed for at gentænke byrummene og skabe bedre cykelfaciliteter.

Jens Kvorning er professor i Byplanlægning ved Kunstakademiets Arkitektskole og har forsket i, hvilke strategier Europæiske byer anvender for at tilpasse sig en postindustriel virkelighed men nye klimatiske og ressourcemæssige vilkår. Som formand for Forstædernes Tænketank er han kommet med forslag til, hvorledes efterkrigstidens forstæder kan udvikles og omdannes i en mere bæredygtig retning.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.