106

Forældres betydning for børns cykling

CYKELKONFERENCEN 2013 Forældre er vigtige for udvikling af cyklende børn. Via træning understøtter de barnets opbygning af cykelkompetencer. Forældre har brug for at opbygge tillid til, at barnets kompetencer er tilstrækkelige, før det kan ”slippes fri” på cykel, og her er deres observationer af, at barnet mestrer farlige situationer i trafikken vigtige.

Af Trine Agervig, Institut fro Geovidenskaber og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Cykling i tre trin 

Et barn bliver ikke cyklist af sig selv. Forældre spiller en vigtig rolle i den udviklingsproces der danner barnets cykling. Barnet udvikling som cyklist sker i tre trin: det lærer at cykle, det lærer at cykle ad skolevejen og det ”slippes fri” til at cykle overalt. Der er mange udfordringer for børns cykling i hverdagen, men også måder, hvorpå de kan overkommes. 

Kompetencer og tillid

Udviklingen af et cyklende barn handler for det første om opbygning af barnets cykelkompetencer. Dette sker gennem træning. Forældres egen transport er vigtig for træningsniveauet. Forældre der cykler selv har de bedste muligheder for at træne deres barn. For forældre der kører i bil til dagligt kræver det en særlig indsats at skabe plads til børns cykling i hverdagen. Forældres tillid til at deres barn har tilstrækkelige kompetencer til at kunne cykle selv er noget der gradvist skal opbygges. Dette sker bl.a. gennem forældres observationer af barnets adfærd i trafikmiljøet. 

Skolevejen

Skolevejen er vigtig både for barnets cykeltræning og den udgør et væsentligt erfaringsgrundlag for udviklingen af forældres tillid. Først eksperimenteres der med at barnet kører alene hjem fra skole, og siden også til skole. SMS’er er en vigtig støtte i denne tillidsproces. 

Principper for færdsel i trafikken 

Det er vigtigt for forældres tillid at barnet lærer at begå sig i trafikken. Forældrene lærer barnet at gennemskue de trafikale magtforhold og indpoder dem principper for, hvordan man agerer hensigtsmæssigt i uforudsete situationer. 

Observationer der indgyder forældre tryghed 

Det kan være svært for forældre at vide, hvornår barnet har tilstrækkelige kompetencer til at det kan ”slippes fri” på cykel. Oplevelse af barnets succesfulde håndtering af potentielt farlige trafiksituationer er vigtige til at indgyde forældre tryghed og tillid. Cykler barnet i mere komplekse trafikmiljøer kan det være en særlig udfordring for forældre at ”give slip”. Her kan masser af træning hjælpe processen på vej. 

Fakta: 

Trine Agervig Carstensen er lektor ved Københavns Universitet. Hun er tilknyttet forskningsprojektet Bikeability – cities for zero-emission travel and public health. Hendes forskningsområde er befolkningens – og især børn og børnefamiliers - hverdagsliv i byen.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.