182

”Herning Cykler” i midten af Jylland

2012 var et sandt cykelår i Herning – med Giro d´Italia-start og udpegningen som Årets Cykelby 2012. Arbejdet med cykelsatsningen havde allerede båret frugt, selvom det lige var startet. I dag foretages 17 % af turene i Herning på cykel, men vi vil gerne have flere.

Af Rasmus Bartholdy, Herning Kommune (vtbrj@herning.dk) og Trine Bunton, Rambøll Danmark (tbn@ramboll.dk).

”Herning Cykler” blev igangsat i 2011 og har et mål om at reducere antallet af korte bilture med 5 %. Projektet udspringer af kommunens klimaplan og er derfor forankret flere steder i kommunen. Cykelprojektet er fra start blevet et stort selvstændigt projekt, hvor ambitionerne om forandring, forankring og formidling spiller sammen i en fælles strategi.

45 % cykler aldrig til arbejde eller uddannelse

Undersøgelser viser, at 10 % af kommunens borgere over 18 år oftest kører i bil til arbejde og uddannelse, selvom afstanden er 0-5 km. 37 % cykler til arbejde 1 eller flere gange om ugen – men 45 % cykler aldrig til arbejde eller uddannelse. Der er derfor et potentiale for at få flere til at cykle.

Fokus på pendlere, skolebørn og fritidsture

Herning Cykler fokuserer på tre målgrupper: Pendlere, skolebørn og fritidsture. For alle tre grupper er der igangsat initiativer, som skal få flere til at vælge cyklen, fremfor bilen. Bl.a. er der planlagt guidede cykelture med forskelligt fokus, på bl.a. kultur, natur og historie i både børne- og voksenhøjde. Turene starter på forskellige lokaliteter, således at det ikke er en barriere at skulle køre i bil til arrangementerne. Ligeledes er Herning Cykler en del af gennemførelsen af store motions- og familieløb hvert år.

Forandring, forankring og formidling

Initiativerne dækker både over forbedring af de fysiske forhold, som flere cykelstier med fokus på pendlerruterne og mere cykelparkering. Der er især fokus på stationen, det nye store supersygehus og pendlerpladser ved motorvejsnettet. Der er også stor fokus på projekter som påvirker borgernes adfærd og vaner. For kan vi ændre på dette, er der meget at hente.

Derfor er der bl.a. gennemført kampagner ved skolerne, der skal få forældrene til at ændre deres vaner, så de ikke kører deres børn til skole, men i stedet lærer dem at blive selvtransporterende og kunne færdes i trafikken på egen hånd. Et andet projekt omhandler samarbejder med virksomheder for at igangsætte cykelfremmende tiltag, herunder bl.a. det nye supersygehus.

Ambassadører en del af strategien

Et andet vigtigt ben i strategien er forankring. Derfor er der blevet udpeget en række virksomheder, 3 skoler, og en række cykelentusiaster i Herning, som alle er ambassadører og giver deres erfaringer og historier videre. For virksomhederne og skolerne gælder, at de har været med i forskellige kampagner og ved skolerne er der gennemført fysiske foranstaltninger. De er alle forpligtiget til at være synlige og videregive deres erfaringer i deres netværk, eller fortælle den gode historie. 

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.