73

Hvordan opfattes og bruges en cykelpendlerrute? - Erfaringer og resultater fra Aalborg

CYKELKONFERENCEN 2013 Aalborg Kommune har de senere år arbejdet med at etablere en række cykelpendlerruter med henblik på at reducere antallet af korte bilture. Evalueringen af Universitetsruten viser, at cyklisterne i hovedtræk er til-fredse med tiltagene.

Af Anne Marie Lautrup Nielsen, Aalborg Kommune

Aalborg Kommune har de senere år arbejdet med at etablere en række cykelpendlerruter på de overordnede pendlingsruter i Aalborg. Ruterne er etableret med henblik på særligt at reducere brugen af bil på de kortere ture under 5 km. Som situationen er i dag foretages mere end hver tredje af disse ture i bil.

Ruterne er anlagt med særligt fokus på fremkommelighed, sikkerhed og service/synlighed for cyklisterne. Ved at arbejde målrettet med tiltag, der skal forbedre disse tre områder ønskes det at få skabt nogle særligt attraktive ruter, som de daglige pendlere kan benytte.

Universitetsruten; den første pendlerrute

Med cykelpendlerrute projektet har Aalborg Kommune bygget et netværk som ved udgangen af 2014 vil være på 5 cykelpendlerruter. Den første cykelpendlerrute til universitet, Universitetsruten har i 2012 gennemgået en omfattende evaluering.

Evalueringen har omfattet både tællinger på strækninger, hastighedsmålinger med gps, samt stopinterviews af knap 300 cyklister på strækningen. Særligt stopinterviews har spillet en central rolle i at forstå, hvordan cyklisterne opfatter tiltagene og bruger tiltagene.

Evalueringsresultater

Evalueringen viser i hovedtræk, at cyklisterne er tilfredse med tiltagene og næsten 80 % af cyklisterne er klar over, at kommunen har forbedret cyklistforholdene til universitet. Resultaterne afspejler, at kombinationen mellem infrastrukturforbedringer, fremkommeligheds fremmende tiltag og service samlet skaber en pakke af tiltag, der er med til at få flere til at vælge cyklen samtidig med at skabe øget opmærksomhed på cyklen som transportmiddel.

Dét kan du gøre

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.