Foto: Cyklistforbundet

Svendborg Trafiksikkerhedsby

CYKELKONFERENCE 2013 Svendborg blev som den ene af to byer udvalgt til årets Trafiksikkerhedsby 2012. Målet er "At opnå et sikkert og trygt trafikmiljø for alle grupper af trafikanter, især med fokus på fodgængere, cyklister og knallertkørere". Midlerne til at opnå målet er en fokuseret indsats omkring fart og skoleveje.

Af Bente Hansen, Svendborg Kommune

Bred opbakning nødvendig
Disse to indsatser spiller godt sammen, og kan tilsammen danne rammen for, at trafikmiljøet i byen understøtter visionen om det gode byliv.

For at lykkes med et projekt som dette er det vigtigt, at der er bred opbakning. Det nytter ikke noget hvis ideerne ikke vinder gehør, for så ender projektet som et skrivebordsprojekt, og succesraten opnås aldrig.

Projekt på tværs af direktørområder
For at få projektet ind i bevidstheden hos beslutningstagere og nøglepersoner er der gjort et stort forarbejde for at gøre det politiske niveau til projektets ejere. Projektet er i høj grad et tværgående projekt som har grene ud i alle direktørområder. Skolevejene er løftestang til at få bragt sundhedsaspekter i spil, og fartdæmpning passer rigtig godt til kommunens status som Cittaslow by.

Sikre skoleveje forudsætning for selvtransporterende børn
I foråret 2012 gennemførte kommunen i samarbejde med COWI en skolevejsanalyse for at få et "brugersynspunkt" på skolevejene. Skolerne var meget positive, hvilket var medvirkende til at kommunen fik skabt et godt grundlag for at kunne prioritere indsatsen for at sikre skolevejene. Den bærende tankegang er, at sikring af skolevejene er en nødvendig forudsætning for at skolebørn bliver mere selvtransporterende.

Svendborg sætter farten ned
En hastighedsplan udarbejdet i 2011 af COWI for Svendborg Kommune danner grundlaget for den del af projektet, der har arbejdstitlen "Svendborg sætter farten ned".  Det gennemgående træk i hastighedsplanen er oprettelse af 40 km/t zoner i beboelseskvarterer og 30 km/t zone i bycentret. Planen blev principgodkendt politisk i foråret 2011.

Strategi for hastighedsnedsættelse
Ud over selve den fysiske del med ombygninger på vejnettet indeholder planen en strategi for hvordan kommunen arbejder med hastighedstemaet generelt. Strategien udfoldes nu i Svendborg by, som pilotprojekt for, hvordan en kommune kan sætte farten på dagsordenen i et afgrænset område.

Dét kan du gøre

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.