0

Konservative, Brigitte Klintskov Jerkel:

Se Konservatives svar - klik her!

  1. Hos Det Konservative Folkeparti går vi op i, at sikkerheden er i orden på de danske veje. Vi vil ikke diktere, at man skal tage cyklen på arbejde, eller at børnene skal cykle i skole. Det er op til familierne selv at bestemme og vurdere, hvad der passer bedst i deres hverdag. Men for os er det afgørende, at det ikke er sikkerheden, der er til hinder for, at man tager cyklen. Kort sagt skal cyklen ikke fravælges, fordi man synes, vejene er for farlige at køre på.
  2. Det skal være nemt at komme frem i Danmark, og derfor vil vi ikke udelukkende se på at styrke cyklismen, men infrastrukturen generelt. Særligt uden for de store byer er det svært at nøjes med cyklen, og derfor er jeg stor tilhænger af, at vi investerer bredt i vores transport – både i den kollektive trafik, men også i privatbilismen, fordi de forskellige transportmidler spiller sammen, hvis vi skal gøre hverdagen nem for danskerne.
  3. Vi går som sagt ind for frihed til familierne, og at de selv skal have lov til at bestemme, hvordan deres hverdag skal indrettes. Det er op til forældre selv at vurdere, om det giver bedst mening, at deres børn cykler eller ikke cykler til skole. På den anden side skal vi som sagt sikre, at cyklen ikke bliver fravalgt, fordi forældrene frygter for deres børns sikkerhed på vejene. Jeg vil derfor arbejde for, at de sikkerhedsmæssige rammer er i orden på skolevejene.
  4. Som sagt vil vi styrke infrastrukturen generelt – det gælder både den kollektive trafik og den private. I forhold til bæredygtigheden ville jeg selvfølgelig gerne svare 10, fordi vi hos Det Konservative Folkeparti går ind for en ambitiøs og ansvarlig klimapolitik. Men faktum er også, at der er mange hensyn at tage, og når vi regulerer transportområdet, så skal det ske under forhold, som samtidig skaber de rigtige rammer for vores erhvervsliv.
  5. Overordnet set går vi ikke ind for større, statslige investeringer i cykelpuljer. Men når det er sagt, så er jeg selvfølgelig åben for at høre mere om beregningerne fra Dansk Industri og se nærmere på, hvordan vi kan bruge det i vores videre arbejde på det trafikale område. For der skal heller ikke herske nogen tvivl om, at vi er interesserede i at fremme folkesundheden.
  6. Som spritny trafikordfører vil jeg først sætte mig grundigt ind i området, før jeg udtaler mig konkret om, hvorvidt og hvor meget jeg vil arbejde for en cykelpulje. For det ville være økonomisk uansvarligt at udtale mig om noget, hvor jeg endnu ikke har det grundlæggende kendskab til beregningerne og behovet endnu.