0

Venstre, Kristian Pihl Lorentzen:

Se Venstres svar - klik her!

  1. De får et parti, der kæmper for at forbedre vejnettet i hele Danmark – og det gælder selvfølgelig også cykelstierne. For vi ønsker en infrastruktur, som gør det muligt for danskerne at vælge den transportform, der passer den enkelte bedst. Mange bruger cyklen i det daglige. Til og fra arbejde. Som motionsform. Til at komme rundt i vores dejlige land. Venstre ser derfor gerne, at vi investerer noget mere i at anlægge cykelstier flere steder i landet – fx kunne man forestille sig, at vi i de kommende år investerer i flere supercykelstier.
  2. At transportere sig fra A til B skal gerne være nemt, sikkert og effektivt. Hvis det er besværligt at bruge den offentlige transport i et område, vælger de fleste måske i stedet bilen. Hvis det omvendt er besværligt at bruge bilen i et område, vælger de fleste måske i stedet cyklen eller den kollektive transport. Jeg ser gerne, at flere danskere tager cyklen. For det er godt for både miljøet, klimaet og folkesundheden. Men jeg mener, at danskerne skal vælge cyklen til, hvis de ønsker det. Det skal ikke ske ved tvang. Jeg er optaget af, at vi skaber rammerne for, at danskerne i videst muligt omfang kan vælge den transportform, der passer dem bedst – herunder også cyklen. Derfor ser Venstre også gerne, at vi i de kommende år investerer i at anlægge flere cykelstier rundt om i landet – også uden for de større byer. Så flere danskere kan få friheden til at vælge cyklen til.
  3. Jeg ser meget gerne, at flere børn cykler til og fra skole. For det er godt for det enkelte barn at få rørt sig. Og cykling er en sund vane, der grundlægges i barndommen. Derfor vil jeg gerne se på, om vi kan arbejde henimod at finde penge til at investere i flere cykelstier, så flere børn får friheden til at cykle til og fra skole. Men det handler ikke bare om at anlægge mere asfalt. Det handler også om at anlægge sikre cykelstier, trafiksikre skoleveje og sammenhængende cykelstier, så forældrene trygt kan sende deres børn i skole om morgenen. Det bør vi også se på, så vi får skabt flere sikre cykelruter for børnene. Og så ligger der selvfølgelig også et ansvar hos de enkelte forældre og ude på skolerne. Lokalt bør man måske i højere grad tale om, hvorfor cyklen er et sundt valg. Og tale om, hvorfor der måske er nogle børn, der vælger cyklen fra. Er det, fordi der er for langt til skole? Er det, fordi børnene skal over et farligt kryds på vej til skole?
  4. Venstre prioriterer både den kollektive trafik, cyklismen, gang og andre former for privat transport meget højt. 

  5. Ja, jeg ser gerne, at vi afsætter penge til en national cykelpulje. Venstre ønsker en masterplan for de kommende års investeringer i infrastrukturen. Vi ønsker at investere i at udvide eksisterende og etablere nye vejstrækninger flere steder i landet. Og vi ønsker også at prioritere penge til flere cykelstier. Så flere danskere kan vælge cyklen til.
  6. Venstre har foreløbigt afsat 19½ mia. kr. ekstra til et løft af de offentlige investeringer frem mod 2025. Det skal muliggøre, at vi kan investere i vores vejnet – herunder også i flere og mere trygge cykelstier. Jeg kan ikke sætte et konkret beløb på, men jeg kan sige, at det er en prioritet for Venstre, at vi i forbindelse med en masterplan for investeringer i infrastrukturen finder penge til en national cykelpulje.