0

Socialdemokratiet, Rasmus Prehn:

Se Socialdemokratiets svar - klik her!

  1. Socialdemokratiet er et passioneret cyklistparti. Hver gang vi har chancen, sætter vi cyklisme på dagsordenen. Socialdemokratiet har været blandt de toneangivende partier, hver gang der er blevet sat penge af til cykelpuljer og anden form for cykelfremme. Senest har vi sat 100 mio. kroner af til en cykelpulje i forbindelse med forliget om Bedre og billigere kollektiv trafik. Jeg er selv inkarneret hverdagscyklist, og jeg har fingeren på pulsen og foden på pedalen i de fleste cykelpolitiske debatter. Jeg har endvidere et tæt og meget frugtbart samarbejde med Cyklistforbundet. Og jeg har været medinitiativtager til den cykelpolitiske tænketank.
  2. Der skal investeres mere i fremme af cykelinfrastruktur. Sikre skoleveje med cykelstier, supercykelstier og langt bedre parkeringsforhold fx i forbindelse med banegårde og rutebilstationer. Vi skal sammen med kommunerne og virksomhederne sikre bedre mulighed for fx lån af el-cykler for at anspore folk til at cykle trods store afstande.
  3. Langt flere børn skal cykle til skole. Kommuner, skoler og forældre har et kæmpe ansvar. Socialdemokratiet vil gerne være med til at sikre midler til kampagner, undervisning og igen flere sikre cykelveje/cykelstier.
  4. Vi vil prioritere det meget højt, så det bliver et klart 10-tal. Men vi lever jo i en politisk verden af mange kompromisser. Derfor vil der være situationer, hvor vi må bøje af for at skabe brede og holdbare forlig.
  5. Ja, selvfølgelig. Det er en klar prioritet. Både pga. klima og miljø, men så sandelig også pga. sundhed og bekæmpelse af trængsel på vejene.
  6. Vi skal i hvert fald meget gerne sikre ca. 100 mio. om året