0

Alternativet, Roger Matthisen:

Se Alternativets svar - klik her!

  1. For det første så er en stemme på Alternativet en stemme på Danmarks grønneste parti, og det vil sige, at miljø, natur, bæredygtighed, mennesker og involverende demokrati er centralt for os. Gode ruter i naturen samt flere cykelstier og supercykelstier kan binde områder bedre sammen, reducere luftforurening, styrke folkesundheden og øge turismen. Det er prioriteter for os. Alternativet er glade for, at der i det seneste transportforlig blev øremærket penge til at forbedre cyklismen. Desværre udløber det nuværende forlig allerede i 2020, hvilket skaber usikkerhed om cykelpuljens fremtid. Vi foreslår derfor, at puljen gøres permanent fra 2020 og de kommende årtier frem, og at den desuden udvides med 50 millioner kroner ekstra om året.
  2. Ja det vil vi.  Det handler om mere oplysning til forældrene, mere trafikbevidsthed for vores børn og forbedring af cykelstierne. Derudover har centralisering og urbanisering jo også haft negative effekterne på mobiliteten i vores landdistrikter, som også har påvirket cyklismen med længere afstand til skole, social aktiviteter etc. For at modvirke denne udvikling har vi fremlagt en 38 punkts plan “Et sammenhængende Danmark”, som er udarbejdet i samarbejde med borgere og eksperter i hele landet. Derudover er det vigtigt at give gode incitamenter og alternativer til at transportere sig rundt i privatbil. Vi vil arbejde for at øge samkørsel, øge udbuddet af offentlig transport, fjerne afgifterne på elbiler samt øge afgifterne på benzin og diesel, så de afspejler de reelle påvirkninger på og omkostninger for vores samfund og miljø. 
  3. Det har jeg svaret på i punkt 2.
  4. Miljøet, den bæredygtige og grønne omstilling er højest på Alternativets dagsorden, og det må derfor være en 10’er på skalaen. 
  5. Ja det vil vi. Og det skal kunne betale sig at cykle på arbejde. Det vil vi sikre ved at sænke grænsen for, hvornår cyklister kan få kørselsfradrag. I dag skal man pendle mindst 24 km. på en dag, uanset om man cykler eller transporterer sig på anden vis for at få kørselsfradrag. Vi vil sænke grænsen til 12 km, hvis man vælger cyklen. Det afsætter vi 210 mio. kr. til i årene 2018-2021. Ifølge beregninger fra transportministeriet tjener samfundet 7 kr. hver gang, vi cykler én km. frem for at køre én km. i bil. Cykelfradraget vil derfor tjene sig selv hjem på langt sigt og er en investering i fremtiden.
  6. Vi mener puljen skal være permanent og på 100 mio. kr. årligt.