79

2014 blev rekordår for cyklismen

Fem år med øremærkede cykelmillioner har knækket den faldende cykelkurve. Danskerne cyklede i 2014 mere end de har gjort de seneste 20 år, men skal den udvikling fortsætte, er der brug for en ny langsigtet cykelpulje, mener Cyklistforbundet. Transportministeren er lydhør.

Af Lasse Skou Hauschildt
17. april 2015

Den femårige cykelpulje, som Cyklistforbundet efter massivt lobbyarbejde fik vedtaget ved trafikforliget i 2009, viser nu sin effekt. For fjerde år i streg er cyklismen i Danmark steget, med 2014 som det foreløbige højdepunkt. Det viser nye tal fra Vejdirektoratet.

Cyklistforbundet glæder sig over den positive udvikling, men hvis ikke nye langsigtede midler afsættes til cykelområdet kan det hurtigt vende igen. Det mener direktør Klaus Bondam:

”Det er glædeligt, at det virker, men indsatsen skal fortsættes – og meget gerne forstærkes. Lige nu er cykelpuljerne tomme efter 2015 og frem.”

Lavthængende frugter

Den femårige cykelpulje – eller cykelmilliarden - var et gennembrud af de store, da den blev afsat i forbindelse med den store trafikaftale i 2009. I juni 2014 afsatte regeringen en etårig pulje på 180 mio. kr. til supercykelstier og bedre cykelparkering, og en mindre, generel cykelpulje på 50 mio. kr. blev efterfølgende afsat. Men den næste store trafikaftale skal først indgås i 2020, og derfor mener Klaus Bondam, at der i den kommende tid bør arbejdes hårdt på at skabe en langsigtet løsning for finansieringen på cykelområdet:

”En milliard var et flot beløb i 2009, hvor udgangspunktet var nul kroner, men der skal mange flere penge på bordet, for nu har vi plukket de lavthængende frugter. En flerårig pulje giver kommunerne en tidshorisont, som de kan arbejde med.”

Politisk vilje

Til Politiken fortæller Transportminister Magnus Heunicke at han ser positivt på flere investeringer i cyklismen:

”Vi har investeret massivt i cykelområdet de seneste år, men nu rykker andre lande på sig, og det ville være ærgerligt at blive overhalet.”

Han så gerne at en ny flerårig cykelpulje var blevet vedtaget ved sidste forlig:

”Men det lykkedes dog at få 190 mio. kr. igennem for i år. Herunder jo altså betydelige midler til blandt andet sikker cykelparkering ved stationer.”’

Men det er ikke kun i Transportministeriet at den politiske opbakning kan spores. I forbindelse med det kommende folketingsvalg, har Cyklistforbundet spurgt folketingskandidaterne, om deres holdning til de nuværende ca. 200 mio. kr. der årligt investeres i cyklisme. 

 
Spørgsmålet er sendt til 763 folketingskandidater. Grafikken er baseret på 341 svar.

Fra hele 48% lyder svaret, at Staten bør hæve niveauet for cykelinvesteringer, mens 45% mener at det nuværende niveau skal fastholdes. Blot 4% mener at der bør investeres mindre eller intet i cyklisme.

Tallene vækker glæder hos Cyklistforbundet, der dog understreger at de skal følges op med handling:

”Det er naturligvis glædeligt at politikerne viser opbakning, men der skal sættes handling bag ordende. Det er helt afgørende for cyklismen i Danmark, at Staten bakker op. Kommunerne kan ikke løfte opgaven alene, og især i udkants-kommunerne er der brug for et løft, så cyklismen ikke fører til øget skævhed i sundheden. Vi vil i hvert fald holde den kommende regering – uanset om den bliver rød eller blå – op på deres løfte om at investere langsigtet i cyklismen,” slutter Klaus Bondam.