Allinge Erklæringen blev underskrevet ved Allinge Røgeri, Foto: Cyklistforbundet / Jens Loft Rasmussen

174

Allinge Erklæringen

Afsæt for ny national cykelstrategi på Folkemødet

Af Frits Bredal
18. juni 2012

”Det skal være en ret for børn at kunne cykle i skole” – det er et af tre punkter fra Allinge Erklæringen, der lørdag blev udformet ved Allinge Røgeri, hvor Cyklistforbundet holdt til under Folkemødet.   

Transportminister Henrik Dam Kristensen har initieret en proces, der skal føre frem til en ny national cykelstrategi – det fremgår bl.a. af det nye trafikforlig, som et flertal i Folketinget vedtog i sidste uge.

Under Folkemødet på Bornholm afholdt Cyklistforbundet et seminar for at få input til en ny national cykelstrategi. Bornholmere og borgere fra andre dele af landet fortalte, hvad de synes, den kommende cykelstrategi skal indeholde.

Panelet bestod af Rasmus Prehn, transportpolitisk ordfører for Socialdemokraterne, Henning Hyllested, transportpolitisk ordfører for Enhedslisten og Cyklistforbundets direktør Jens Loft Rasmussen. Bl.a. på baggrund af ideer og ønsker fra publikum sluttede seminaret med en fælles erklæring fra de tre paneldeltagere:

  • Danmark skal have en ny og mere ambitiøs national cykelstrategi
  • Cykelstrategien skal tænkes på tværs af transport, færdsel, turisme, sundhed, miljø, klima og andre cykelrelaterede politikområder
  • Det skal være en ret for børn at kunne cykle i skole

Transportminister leder processen

Allinge Erklæringen vil indgå som en del af det idekatalog, Cyklistforbundet medbringer til transportministeren og andre politikere, der vil deltage i udformningen af en ny national cykelstrategi.

Den formelle proces med en ny cykelstrategi vil blive ledet af transportminister Henrik Dam Kristensen, som Cyklistforbundet mødes med igen efter sommerferien.

”Vi har mange ønsker og ideer til en ny national cykelstrategi, men det mest centrale er måske en bedre samlet koordinering af de mange forskellige indsatsområder på cykelområdet,” siger Cyklistforbundets direktør Jens Loft Rasmussen.  

Der er endnu ikke lagt en tidsplan eller opsat deadlines for den nye nationale cykelstrategi. Men strategien vil blandt andet kunne indeholde mål for, hvorledes de statslige tilskud via cykelpuljen kan videreføres, når cykelpuljen i sin nuværende form udløber i 2014.

 

 

Emneord: Børn, Politik