31

Borgmesterbiler bliver til cykler på Folkemødet

Direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam, fem borgmestre, syv direktører og en udvalgsformand fra Region Hovedstaden cykler fra færgelejet i Rønne til Folkemødet i Allinge for at sætte fokus på cyklen som et seriøst alternativt transportmiddel, og for at sætte en ny flerårig cykelpulje på dagsordenen.

Af Laura Schou
10. juni 2015

Som et led i det tværkommunale Supercykelsti-samarbejde har Københavns Kommunes Teknik –og Miljøborgmester, Morten Kabell, og Region Hovedstadens formand for Miljø –og Trafikudvalget, Jens Mandrup, inviteret direktører i interesseorganisationer, borgmestre fra samarbejdet om supercykelstierne samt folketingspolitikere til at cykle til Folkemødet i Allinge.

Formålet er at sætte en ny flerårig cykelpulje på dagsordenen. Den sidste del af puljen til Supercykelstier er for nyligt blevet udmøntet. Puljen har været et rigtigt godt skridt på vejen mod at gøre fremtidens transport grønnere, sundere og mere effektiv, og nu er det op til politikerne at sørge for, at Danmark i fremtiden kan tilbyde et sammenhængende net af højklasset cykelinfrastruktur, som gør det nemt og behageligt at være cykelpendler på tværs af kommunegrænser i Region Hovedstaden.

Et stærkt signal
Ved at hoppe i sadlen og cykle fra Rønne til Allinge-Sandvig vil direktør Klaus Bondam i Cyklistforbundet og de øvrige deltagere vise resten af Danmark, at initiativer som en statslig cykelpulje skaber et fælles engagement på tværs af organisationer, der er med til at gøre danskernes transportvaner grønnere og sundere. Cykelturen, der varer 1,5 time og er 26 km lang, er også med til at signalere, at cykling er en sjov, nem og sund transportform – både på de korte ture, men også de lange.

Cykelturen slutter i centrum af Folkemødet ved Region Hovedstadens telt ved Kampeløkke Havn, hvor Folketingets formand, Mogens Lykketoft og Enhedslistens Miljøordfører, Per Clausen vil modtage cykelkaravanen, og sætte perspektiv på, hvorfor det er vigtigt at vælge cyklen.