Cykelpuljen har givet Danmark 250 km ny cykelsti. Foto: Supercykelstier Region Hovedstaden

0

Cykelmilliarden giver gode resultater

Danmark har fået 250 km ny cykelsti – og på disse strækninger er cykeltrafikken i gennemsnit steget med 24 pct. Resultaterne af statens pulje til cykelfremme er til at tage og føle på, viser midtvejsevalueringen. Men puljens fremtid er uvis.

Af Jan Thane
05. juli 2016

Det var en historisk dag for cyklismen i Danmark, da den såkaldte Cykelmilliard – en pulje på 1 mia. kroner til støtte af cykelprojekter i Danmark – blev afsat af et bredt flertal på Christiansborg i 2009. Aldrig før er staten gået så markant ind i udviklingen af cyklismen i Danmark.

I dag er hele puljen udmøntet, og de statslige midler er givet særdeles godt ud. Det viser en ny rapport, hvor Vejdirektoratet analyserer effekten af 161 af de 338 cykelprojekter, som har fået støtte fra cykelpuljen. Rapporten dækker de projekter, der allerede nu står færdige.

24 pct. mere cykling

Indtil videre har Danmark bl.a. fået 250 km ny cykelsti og 3.250 cykelparkeringspladser som følge af Cykelpuljen. De attraktive cykelforhold har i gennemsnit fået cykeltrafikken til at stige med hele 24 pct. på de strækninger, hvor der er anlagt ny cykelsti.

Det skyldes dels, at trafikanter er overflyttet fra bil og kollektiv trafik til cykel, og dels, at cyklisterne vælger andre mindre attraktive cykelruter fra. Og så har de nye cykelstier også skabt helt nye ture, som ellers ikke ville have fundet sted. 

Ikke kun cykelstier

Men nye cykelstier er faktisk ikke det, der er givet flest midler til fra cykelpuljen. Med i alt 220 mio. kr. i støtte er cykelbyer den kategori, der er brugt flest penge på. Cykelbyer er en betegnelse for kommuner, som laver en samlet handlingsplan for udviklingen af cyklismen i en hel by eller område.

I cykelbyprojektet i Aalborg lavede man fx pumpestationer ved cykelstier, sikker cykelparkering på samkørselspladser, tillod cykling i gågaderne uden for butikkernes åbningstid og sikrede en række farlige kryds.

Ud over fremgang i cykling kan cykelbyprojekter have sidegevinster i form af øget kendskab til kommunen som cykelvenlig og et større kendskab til byens cykelmuligheder. Derfor er cykelbyprojekterne vigtige for at fremme cykling i hele landet, og også mindre kommuner og byer har fået støtte i denne kategori.

Kommuner på spring for at søge

På grund af krav om kommunal medfinansiering har cykelpuljen fra 2009 i alt affødt investeringer for mere end 2 mia. kroner i cyklisme, og ifølge den nye evaluering af puljen er kommunerne langt fra trætte af cykelprojekter. 84 pct. af kommunerne vil søge puljen igen – hvis den altså fortsætter.

Puljens fremtid usikker

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) har nemlig flere gange sået tvivl om puljens fortsatte eksistens, og det fik i januar måned en række borgmestre og rådmænd fra landets største byer til at råbe vagt i gevær. De kommunale toppolitikere advarede om, at det vil et efterlade et stort hul i udviklingen af den regionale cyklisme, hvis staten skrotter cykelpuljen.

Efterfølgende gik Cyklistforbundet og KL sammen i en appel om at bevare en cykelpulje med fokus på at støtte cyklismen i de mindre byer og på landet, hvor den er i klar tilbagegang. Men fremtiden for cykelpuljen er – til trods for de meget positive resultater – stadig uvis.

Så meget har cykelpuljen støttet med: 

Projekter  Støtte 
Cykelbyer  220 mio. kr.   
Cykelpendling  183 mio. kr. 
Cykling til skole og fritid  186 mio. kr. 
Rekreativ cykling og cykelturisme   60 mio. kr. 
Kampagner   26 mio. kr.
Udviklingsprojekter mm.  32 mio. kr.
Cykelturisme på småøer   10  mio. kr.
I alt  717 mio. kr. 

Læs mere