88

Københavns Politi: Cykelstativets aktiviteter er formentlig ulovlige

Virksomheden Cykelstativets forretningsaktiviteter hviler formentlig på et ulovligt grundlag fremgår det af en pressemeddelelse fra Københavns Politi. Firmaet lover nu at stoppe indsamlingen af cykler med øjeblikkelig virkning.

Af Lasse Hauschildt
31. juli 2014

Siden historien om virksomheden Cykelstativet kom frem i sidste uge, har Cyklistforbundet ventet på Politiets udmelding i sagen. Kort fortalt er Cykelstativets forretningsaktivitet baseret på at fjerne parkerede cykler fra fortove foran fx butikker og cafeer og ejendomme, der betaler op mod 6.000kr i kontingent for denne service. Cyklerne udleveres derefter kun mod betaling af 187,5 kr. I en pressemeddelelse udsendt torsdag formiddag d. 31/7, skriver Københavns Politi nu at firmaets aktiviteter formentlig er en overtrædelse af straffelovens paragraf 293 stk. 3, der lyder således:

”Den, der uberettiget hindrer en anden i helt eller delvist at råde over ting, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvor der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter, eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.”

I en kommentar til Ritzau udtaler politiassessor Charlotte Møgelhøj fra Københavns Politi:

”Det er vores vurdering, at ejeren af cyklen bliver væsentlig begrænset i sin råderet over cyklen, hvis den bliver bragt et andet sted hen, og at man ovenikøbet skal betale for at få cyklen udleveret igen.”

Hos Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam vækker politiets udmelding glæde:

”Cyklistforbundet har med stor glæde konstateret at politiet formentlig finder Cykelstativets metoder ulovlige. Vi kan kun opfordre cyklister som har fået fjernet deres cykel af Cykelstativet, til at indgive politianmeldelse, og vi vil i den forbindelse gerne bistå med juridisk hjælp. Vi opfordrer butikker og ejendomsejere til i stedet at gå i dialog med os og med Københavns Kommune, for at finde en løsning på de massive cykelparkeringsproblemer i hovedstaden.”

 
Også Cyklistforbundets jurist Flemming Funch er tilfreds:

”Vi har hver sommer diskuteret skiltet "fjernes uden ansvar" og det er rart at politiet nu har meldt klart ud, at dette er ulovligt og at den der fjerner cyklen kan straffes.”

Ifølge Politiken oplyser Cykelstativets direktør og pressetalsmand Jones Malla at man på baggrund af Politiets udmelding nu vil stoppe den ulovlige aktivitet med øjeblikkelig virkning. Cyklistforbundet vil således følge sagen nøje og tilse at Cykelstativets udmelding følges op.