Foto: Mikkel Østergaard

0

Cyklen er en problemknuser

Flere danskere på cyklen kan løfte folkesundheden, mindske trængslen og gavne miljøet. Derfor skal cyklismen højere op på dagsordenen. Sådan lyder det fra to politikere i Cykelpolitisk Tænketank, som Cyklistforbundet er medstifter af.

Af Stina Askholm Hansen
12. februar 2018
Artiklen er fra medlemsmagasinet CYKLISTER
Læs pdfLæs i browser (issuu)

Danmark har fået en Cykelpolitisk Tænketank, som samler politikere, brancheorganisationer og fagbevægelsen om ét bord. Fremover mødes tænketankens medlemmer regelmæssigt for at diskutere, hvordan cyklen i højere grad kan bringes i spil som samfundsmæssig problemknuser. En rask tur på cyklen er nemlig ikke kun for sjov. Hvis du lader bilen stå og cykler til jobbet eller studiet, gavner det også din sundhed, og du er med til at mindske det hastigt voksende trafikkaos i byerne. Samtidig gør du en forskel for klima og miljø, når du vælger to hjul i stedet for fire.

Mere end asfalt

Hvis flere skal op på cyklen, skal de gode diskussioner fra tænketanken føres ud i livet, understreger et af medlemmerne, Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen.

– Jeg er især optaget af, at vi skaber bedre infrastruktur, så cyklisterne får flere og bedre stier at køre på. Og så vil jeg arbejde for en mere sikker cykeladfærd. Jeg blev selv kørt ned af en cyklist for nogle måneder siden, og generelt oplever jeg mange konflikter mellem cyklister og andre bløde trafikanter. Tænketankens medstifter Rasmus Prehn, der er transportordfører for Socialdemokratiet, peger ligeledes på vigtigheden af en stærk cykelinfrastruktur. Men det skal også gøres attraktivt at vælge cyklen, og fordelene skal være  til at få øje på, mener han. 

– Der er et kæmpe sundhedsmæssigt potentiale i at  cykle. Selv kan jeg fx tydeligt se det på vægten, når jeg  cykler regelmæssigt. Og jo flere vi fortæller om det, jo flere kan vi flytte – så danskerne i højere grad tager cyklen frem for bilen. Også når det er lidt surt og koldt om vinteren.

Bredden er en styrke

Både Rasmus Prehn og Kristian Pihl Lorentzen mener, at tænketankens styrke ligger i medlemmernes brede baggrund og interesser.

– Vi havde fantastisk god energi på det første møde, og jeg er sikker på, at vi kan inspirere hinanden. Jeg blev fx klar over, hvor stort et turismemæssigt potentiale, der ligger i at skabe endnu bedre cykelruter i Danmark. Og det kan jeg jo bruge i mit arbejde, fortæller Rasmus Prehn. Kristian Pihl Lorentzen er heller ikke i tvivl om, at Cykelpolitisk Tænketank vil kaste gode resultater af sig.   

– Jeg er sikker på, at den inspiration og de muligheder, vi får skabt, kan bredes ud fx i kommunerne og på arbejdspladser. På mødet fortalte den hollandske ambassadør om, hvad en tilsvarende tænketank har udrettet i Holland – det vil da være fantastisk, hvis vi også kan inspirere ud over landets grænser. 

Cykelpolitisk Tænketank

Tænketanken sætter fokus på de store samfundsmæssige fordele ved at tage cyklen frem for bilen. Tanken holdt sit første møde i november 2017. Medlemmerne er en række af Folketingets transportordførere, kommunale politikere, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Cykelhandlere, DCU m.fl. Hollands ambassadør i Danmark er med som observatør. I Holland har et lignende initiativ – Tour de Force – ført til et styrket nationalt fokus på cyklismens fordele.