Foto: Marie Hald / Cyklistforbundet

57

Cyklister er uforudsigelige

Man ved aldrig, hvad cyklister kan finde på, og det er et stort problem. Sådan siger danskerne i en ny, stor undersøgelse fra Cyklistforbundet, som for første gang systematisk sætter både ord og tal på cyklisternes adfærd.

Af Lotte Malene Ruby
27. april 2015

Det føles utrygt, når cyklister kører uden lys. Når de kører over for rødt. Og når de glemmer at give tegn. Cyklister er med andre ord uforudsigelige, og problemerne opleves både af fodgængere og bilister, men også af andre cyklister.

En stor undersøgelse fra Cyklistforbundet sætter for første gang tal på problemerne. Den viser at mere end hver fjerde trafikant – dvs. både bilister cyklister og fodgængere – dagligt oplever uhensigtsmæssig adfærd hos cyklister.

”Dommen er klar. Vi har en stor udfordring med cyklister, der kører på en måde, som skaber utryghed og irritation i trafikken. Vi har behov for en mentalitetsændring blandt cyklisterne.” udtaler Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam.

Start med at overholde loven
En væsentlig del af de utrygge situationer opstår, fordi cyklisterne laver reelle lovbrud. Det lovbrud, der skaber mest angst hos medtrafikanterne, er kørsel uden lys i mørke.

”Vi skal meget tydeligt forklare cyklisterne, at det ikke kun er dem selv, de bringer i fare, når de fx kører uden lys. De skaber også berettiget frygt, usikkerhed og vrede hos medtrafikanterne,” understreger Klaus Bondam, som i disse tilfælde mener, at en øget politiindsats – og gerne på cykel - er helt på sin plads.

Større klarhed om reglerne
Men der er også situationer, hvor de utrygge situationer opstår pga. ulogisk udformning af vejen, overfyldte cykelstier eller manglende skiltning.

”Undersøgelsen viser, at der ofte er uklarhed over, hvordan man fx placerer sig hensigtsmæssigt i kryds. Her kan bedre og tydeligere skiltning målrettet cyklisterne, som vi har til bilisterne, være en stor hjælp. For undersøgelsen viser også, at langt de fleste cyklister gerne vil køre til ordentligt,” siger Klaus Bondam.

Resultaterne tyder også på, at færdselslovens bestemmelser i nogle tilfælde kan virker mod hensigten.

FAKTA FRA UNDERSØGELSEN:

Problemets omfang:
Mere end hver fjerde dansker oplever hver eneste dag, at cyklisterne bryder reglerne i krydset:

 • Drejer til højre for rødt (34%)
 • Cykler helt frem i fodgængerfeltet, selvom det er rødt (33%)
 • Cykler i fodgængerfeltet (32%)
 • Cykler ind mellem en holdende bil og kantstenen (28%)
 • Cykler over for rødt (24%)

Trafikanterne synes, det er meget generende – men i varierende grad i forhold til, hvilken adfærd, der er tale om:

 • Bilister (23-66%)
 • Fodgængere (20-46%)
 • Cyklister (17-42%)

Hvor er problemet størst:
De fleste problemer opleves i storbyerne – og mest af alt i København, men der er problemer i alle dele af landet. Der er stor forskel mellem land og by på i hvilke sammenhænge, problemerne oftest opleves:

I hele landet:

 • I lyskryds
 • I gågader
 • På veje uden cykelsti

I større byer:

 • Ved busstoppesteder
 • På cykelstier

 I landområder:

 • På landevejen

Det generer os mest:
Bilister er mest generede, når cyklister: 

 • kører uden lys på i mørke
 • kører over for rødt
 • cykler på kørebanen, hvor der er cykelsti

 Cyklister er mest generede, når andre cyklister:

 • kører uden lys
 • drejer eller stopper uden at give tegn
 • overhaler uden at orientere sig

 Fodgængere er mest generede, når cyklister:

 • kører på fortovet
 • ikke holder tilbage for buspassagerer
 • kører uden lys på i mørke

Om undersøgelsen:
”Cyklisters trafikale adfærd” er foretaget i 2014-15 på baggrund af adfærdskortlægning, fokusgrupper, spørgeskemaundersøgelser og dybdegående interview med cyklister, fodgængere og bilister.

Undersøgelsen er lavet for Cyklistforbundet af analysebureauet IS IT A BIRD.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 2506 interview med danskere i alderen 18+ i januar 2015.

Projektet er finansieret af den statslige cykelpulje, Vejdirektoratet.