267

Cyklister kan få kæmpeerstatning fra kommunerne

Ny afgørelse fra Østre Landsret giver håb for cyklister, der kommer galt af sted på dårligt vedligeholdte cykelstier.

04. maj 2011

Det kan betale sig at lægge sag an mod kommunen, hvis man kommer galt af sted på en cykelsti, der ikke er forsvarligt vedligeholdt. Østre Landsret har netop fastslået, at Københavns Kommune er erstatningsansvarlig for en alvorlig personskade, en 50-årig mandlig cyklist pådrog sig, da han tilbage i februar 2007 styrtede på grund af et hul i vejbanen på Borgervænget.

Ved ulykken brækkede manden en nakkehvirvel. Udover lammelser og smerter mistede manden sit arbejde, og han venter nu på en afgørelse om førtidspension.

Hos Retshjælpen i Dansk Cyklist Forbund modtager man hvert år mange henvendelser fra medlemmer, der er kommet galt af sted på dårligt vedligeholdte cykelstier:

"Man skal sørge for at dokumentere uheldet så grundigt som muligt, f.eks. ved at bruge mobiltelefonen til at tage foto af huller i cykelstien og de medfølgende skader på krop og cykel. Husk en kopi af lægejournalen fra skadestuen og sørg for dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste", siger advokat Flemming Funch, leder af den gratis retshjælp i Dansk Cyklist Forbund.

"Nu skal vi til at sætte kroner og ører på et erstatningskrav, og det bliver i millionklassen, da min klient jo har mistet både sin førlighed og i realiteten sin arbejdsevne", siger advokat Lasse Dalberg, der har ført sagen for den 50-årige cyklist.

Lasse Dalberg mener, at kommunerne og andre vejmyndigheder har en skærpet tilsynspligt i vintermånederne. Ifølge advokaten skal kommunerne kunne dokumentere, at de overholder denne pligt:

"Der er tale om en meget aktuel problemstilling, fordi der på grund af de seneste meget kolde vintre er konstateret usædvanligt mange skader på vejnettet", siger Lasse Dalberg til DR Nyheder.

Landsretten fandt, at Københavns Kommune ikke havde overholdt sin forpligtelse som vejmyndighed til at føre tilsyn med vejen.

Chef i Center for trafik Niels Tørsløv tager dommen til efterretning:

"Det er rigtigt ærgerligt at borgerne i "Verdens bedste cykelby" kan komme til skade på den måde, så det er skår i vores stolthed. Men vi har skærpet vores tilsyn og dokumentation med tilsynet, men efter dommen i dag vil vi nu kigge efter en ekstra gang om vi er helt skarpe nok i at finde ud af hvor hullerne i vejene er, så de kan blive udbedret", siger Niels Tørsløv til DR Nyheder.

Cyklistforbundet arbejder i øjeblikket på en håndbog til kommunerne med gode råd og vejledning til vedligeholdelse af cykelstierne. Håndbogen forventes færdig senere i år.