Foto: Mikkel Østergaard

0

Cyklistforbundet udnævner Abildgårdskolen i Vollsmose som Årets Cykelskole

Abildgårdskolen modtager Cyklistforbundets pris som Årets Cykelskole – en ny pris, der gives til en skole, der i særlig grad arbejder med at få flere børn til at cykle i hverdagen.

Af Jane Kofod
12. oktober 2017

- Vi er meget glade og stolte. Vi ligger i et område, hvor der ikke er tradition for at cykle. Men cyklen er oplagt til både at give børnene en fysisk mere aktiv hverdag og større frihed til at bevæge sig længere væk end nærområdet og lære hele byen at kende, siger Jens Christian Hansen, souschef på Abildgårdskolen, der ligger i Odensebydelen Vollsmose.  

Abildgårdskolen får prisen, fordi de succesfuldt arbejder med at gøre skolens elever til glade og sikre cyklister.

Skolen har 80 cykler, som eleverne kan bruge både i frikvarteret og som del af undervisningen. Cykelture til byens kulturelle og øvrige tilbud er i dag en fast del af undervisningen. Skolen har indrettet en BMX-bane til leg, sport og undervisning, hvor især de mindre elever bruger cyklen, når de skal løse særlige regne- og tælle-opgaver. Skolen har desuden en ’trafikpolitik’, der tænker cykling ind som en del af helheden i skoledagen i modsætning til at være mere afgrænsede projekter.

Jens Christian Hansen glæder sig over, at både store og små elever har lært at cykle og også er blevet mere rutinerede i at begå sig som cyklister i trafikken:

- Det breder sig nu som ringe i vandet. Flere elever ønsker sig sin egen cykel og synes, at det er rigtig smart, at man kan komme hurtigt og længere omkring med en cykel. De større elever får helt nye muligheder for at bevæge sig til praktiksteder og fritidsaktiviteter, siger han.

Cykling som integrationsredskab
Direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam peger på, at skoler har en vigtig rolle at spille, når det handler om at få børn til at cykle mere i hverdagen:

- Det er en stor fornøjelse at give prisen til en skole, der på så fornem vis arbejder med at gøre cyklen til en naturlig del af et godt børneliv. Jo tidligere, man får skabt gode cykelvaner hos børnene, desto større er chancen for, at de også cykler som unge og voksne.

- Vi håber, at prisen kan inspirere andre skoler til at sætte cyklen og aktive transportvaner på dagsordenen, siger Klaus Bondam.

#SejeBørnCyklerSelv
Med udnævnelsen af Årets Cykelskole afslutter Cyklistforbundet og TrygFonden årets børnemotionskampagne Alle Børn Cykler, der skal få børn til at cykle mere.

Til daglig bruger halvdelen af danske børn cyklen som primær transportform til skole. Under kampagnen, der kører to uger i september bruger op mod 80% af deltagerne cyklen som primær transportform til og fra skole og fritidsaktiviteter.

Over 900 skoler og 5550 skoleklasser deltog i årets kampagne. 122.000 børn cyklede under mottoet ’Seje børn styrer selv’ i alt 461.000 dage.


DERFOR FÅR ABILDGÅRDSKOLEN PRISEN
Det er en jury bestående af undervisningsminister Merete Riisager, sportsdirektør og politiker i Frederiksberg Kommune Brian Holm, formand for Skole & Forældre Mette With Hagensen, formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal, formand for KL’s sundhedsudvalg og borgmester i Odsherred Kommune Thomas Adelskov og direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam, der blandt 15 nominerede skoler har fundet vinderen af Årets Cykelskole.

 

Juryen begrunder prisen sådan her:

”Skolerne spiller en vigtig rolle, når det handler om at styrke den danske børnecykelkultur. Abildgårdskolen skiller sig ud som en skole, der på fornem vis arbejder med at gøre skolens elever til glade og sikre cyklister, der kender cyklen både som transportmiddel og som middel til gode oplevelser. Skolen viser vejen frem ved at tænke cykling ind som en del af helheden i skoledagen i modsætning til afgrænsede projekter. Samtidig udnytter skolen cyklens potentialer til en mere fysisk aktiv børnehverdag og som et integrationsredskab, der giver børn nye muligheder for opleve en verden uden for eget nærområde.”