298

Dårlig retssikkerhed for tilskadekomne cyklister

Kommuner vil ikke betale erstatning, når cyklister kommer til skade pga. hullede cykelstier. Giv cyklisterne en fair mulighed for at få prøvet deres sag, siger Cyklistforbundet.

08. juli 2011

De fleste borgere får afslag, når de søger kommunen om erstatning, fordi de er væltet på cyklen på en hullet cykelsti. Det fremgår af en undersøgelse i Berlingske den 7. juli.

I artiklen siger professor Claus Haagen Jensen, CBS, at bureaukratiet i reglen siger nej, fordi det er det nemmeste, og det er Cyklistforbundets advokat Flemming Funch helt enig i.

- Problemet her er, at kommunen både er dommer og part i sagen, når en borger henvender sig for at få erstatning efter et uheld med cyklen. Og det giver ikke cyklisterne en fair mulighed for at få prøvet deres sag, siger han til dcf.dk.

Kun store sager føres

Cyklistforbundet får mange henvendelser fra borgere, der er kommet til skade. Desværre er mulighederne for at hjælpe ofte meget begrænsede, når kommunen siger nej til erstatning. For sagerne skal være store, før cyklisten kan prøve sagen ved retten uden at skulle bære sagsomkostningerne selv.

Cyklisten kan få sagsomkostningerne betalt af sin retshjælpsforsikring (en del af familieforsikringen), hvis cyklisten har fået varige men af ulykken, og erstatningsbeløbet overstiger 50.000 kr.

- I Cyklistforbundet hjælper vi i den slags sager vores medlemmer med at finde en advokat med ekspertise i erstatningsret. Men sagerne tager frygteligt lang tid, og at det er enerverende at skulle vente i årevis på en afgørelse, siger Flemming Funch.

Mindre sager er for dyre

I sager med mindre erstatningsbeløb kan cyklisten ikke føre en retssag betalt af retshjælpsforsikringen. Heller ikke selv om Cyklistforbundet vurderer, at medlemmet har en god sag. Sagsomkostningerne er ganske enkelt for store i forhold til sagens genstand.

Hvis borgeren selv vil betale, kan sagen naturligvis køres, men det er de færreste parate til.

- Vi havde fx en sag, hvor en borger kørte ad Åboulevarden i København og faldt ned i et stort hul med cyklen. Cyklisten fik slået tænder ud og fik ødelagt sin cykel - et ganske alvorligt uheld for den enkelte. Men sagen er ikke stor nok til, at den kan føres med hjælp fra forsikringen, siger Flemming Funch.

I sagen mener kommunen, at de har inspiceret deres cykelstier, som de skal, og kommunen afviser at udbetale erstatning.

Unfair praksis

Hvis man har et krav mod en rejseudbyder for mangler ved en rejse, så prøves sagen i Pakkerejseankenævnet med deltagelse af en dommer og repræsentanter for branche og forbrugere. Ud fra nævnets behandling træffes afgørelse af, om der skal udbetales en erstatning.

Men når en borger rammer i et hul i en cykelsti og kommer til skade, er det helt op til kommunen at afgøre, om der skal gives erstatning - og her bliver svaret som regel nej.

- Cyklistforbundet mener, at cyklister bør sikres en bedre mulighed for at få prøvet deres krav i forhold til kommunen. Proceduren må ændres i de her sager - fx ved at indføre et erstatningsnævn, konkluderer Flemming Funch.