Foto: Mikkel Østergaard

0

DI og Cyklistforbundet: Danmark har brug for mere effektiv, bæredygtig og aktiv mobilitet

Lad os nu komme ud over de evindelige diskussioner om enten biler, tog eller cyklister. Lad os i stedet samles om en trafikal masterplan, der gør op med trængslen på vejene og styrker sundhed og klima. DI og Cyklistforbundet i en fælles kommentar op til trafikminister Ole Birk Olesens konference om fremtidens transport.

Af Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet og Michael Svane, branchedirektør i DI Transport
12. marts 2018

KOMMENTAR: Den 13. marts offentliggør transportministerens ekspertgruppe Mobilitet for Fremtiden sin længe ventede rapport på en stort anlagt konference. Vi er klar til at spidse ører. For i en situation, hvor kø og trængsel på vejene koster det danske samfund milliarder af kroner hvert år, og hvor vi danskere helt bogstaveligt talt er truet på livet af et alt for stillesiddende liv, er det afgørende, at vi tager de rigtige beslutninger. Beslutninger, der sikrer danskerne og danske virksomheder mere effektiv, fleksibel og aktiv mobilitet.

Desværre har debatten om dansk transportpolitik en tendens til at forskanse sig bag enten-eller diskussioner. Enten veje eller skinner. Enten privatbiler eller offentlig transport. Enten biler eller cykler. Det må slutte. Vi er nødt til at skifte enten/eller-tankegangen ud med en både/og-tankegang.

For løsningen er at få de mange forskellige transportformer - offentlig transport, privatbiler, delebiler, selvkørende shuttlebusser, cykler, ladcykler, elcykler - til at spille godt sammen. Vi må og skal have fokus på et samlet transportsystem, hvor hverdagens praktiske løsninger for den enkelte er afgørende og udslagsgivende.

Alle transportformer skal i spil

Hvorfor – blandt andet fordi 37 procent af DI’s medlemsvirksomheder sidste år oplevede, at de ikke kunne rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Høj mobilitet er et af svarene på den udfordring. Vi skal formå at bringe alle transportformer i spil, hvad enten vi taler biler, busser, tog, metro, letbane, cykler.

I dag er 20 procent af pendlerturene til arbejde cykelture. Andelen har desværre været faldende gennem årene, og i dag vælger mange bilen selv på korte ture under 5 km. Den udvikling skal vendes, og vi har et fælles ansvar for at gøre det.

Vi vil gerne minde om, at det er dyrt for samfundet, når vi spilder tiden i trafikken. Når medarbejdere og varer ikke når frem som planlagt, får det konsekvenser for produktionen. DI har beregnet, at de samfundsøkonomiske omkostninger bliver cirka 20 procent højere, end de ellers ville have været. Må vi også minde om, at den ene undersøgelse efter den anden peger på hverdagscykling som et stærkt værktøj til at holde livsstilssygdommene fra døren.

Fremkommelighed, sundhed og klima

Vi vil de kommende år opleve en fortsat efterspørgsel efter mobilitet og effektiv transport. Mobilitet vil blive en service, som på tværs af transportform, teknologi og forretningsmodel vil ændre vores måde at bruge transport på. Vi er med hastige skridt ind i et on-demand samfund, også når det gælder brugen af den trafikale infrastruktur i by og på land. Udviklingen stiller krav om, at vi alle er adrætte teknologisk, politisk, økonomisk og organisatorisk. Det er nu, at vi skal sætte retning på fremtidens mobilitet.

Det kræver, at vi samles om en trafikal masterplan, der skaber fundamentet for mere effektiv, bæredygtig og aktiv mobilitet i Danmark – en masterplan, der styrker både fremkommelighed, sundhed og klima.

Emneord: Pendling, Miljø, Debat