Foto: Mikkel Østergaard

0

Cyklistforbundets forslag om cykelskattefradrag bliver en del af finanslovsdebatten

Vi kan få flere til at cykle i hverdagen, hvis vi belønner cyklister med et særligt befordringsfradrag. Direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam glæder sig over Alternativets forslag til et fradrag for cyklister allerede ved 12 km til og fra arbejde.

Af Jane Kofod
12. september 2017

- Hvis flere cykler til og fra arbejde, kan vi høste store samfundsmæssige fordele i forhold til sundhed og mindre trængsel på vejen. Det er stærkt, at Alternativet nu går ind i den debat, siger Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

I dag får både bilister og cyklister et skattefradrag, hvis de har over 24 km. til og fra arbejde. Men den grænse er alt for høj for cyklister, mener Cyklistforbundet.

Derfor foreslog forbundet allerede i 2015, at cyklister ved seks kilometer til og fra arbejde skal kunne få et fradrag.
Se forslaget her

Nu foreslår Alternativet som en del af et kommende finanslovsudspil, at cyklister skal have et fradrag ved 12 kilometer til og fra arbejde.
Se Alternativets forslag her

- Det giver ingen mening, at cyklister skal køre lige så langt som bilister, før de kan få et befordringsfradrag. Selvfølgelig skal vi udnytte skattesystemet til at få flere til at vælge sund og aktiv transport i hverdagen, siger Klaus Bondam.

Godtgøre tjenestekørsel på cykel

Ud over befordringsfradraget har Cyklistforbundet også foreslået, at kommuner giver medarbejdere, der bruger cyklen i forbindelse med arbejdet, samme godtgørelse, som bilisterne får.

Netop sådan en ordning vedtog politikerne i Randers Kommune, der i dag som den første kommune i landet tilbyder sine ansatte samme godtgørelse for tjenestemæssig kørsel på cykel som de får ved kørsel i bil.

- Ordningen i Randers Kommune blev gennemført af Venstre og Dansk Folkeparti. Det er godt at se, at et bredt spektrum af politiske partier ser og udnytter mulighederne ved stærk cykelpolitik.

- Tallene taler for sig selv: Hver gang vi cykler en kilometer i stedet for at køre en kilometer i bil, tjener samfundet syv kroner blandt andet, fordi sundhedsudgifterne falder, når daglig bevægelse holder os mere sunde og raske, siger Klaus Bondam med henvisning til tal fra Transportministeriet.