Foto: Mikkel Østergaard / Cyklistforbundet

108

Fokus på de bløde trafikanter i 2014

Cyklistforbundet opfordrer til langt større fokus på de bløde trafikanter i debatindlæg i morgen på altinget.dk.

Af Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen
06. januar 2014

Under overskriften "Vi skal skabe en rummelig trafikkultur", opfordrer direktør Jens Loft Rasmussen til fokus på børn og ældre i trafikken. Jens Loft Rasmussen er medlem af Færdselssikkerhedskommissionen, der sidste år fremlagde deres handlingsplan frem til 2020.

Som følge af bløde trafikanters overrepræsentation i trafikulykker opfordrer Cyklistforbundet til:

”… at der i de kommende år sættes et særligt fokus på de blødeste af de bløde trafikanter, nemlig børnene og de ældre, når de færdes fysisk aktivt på cykel og til fods. Et fokus, der i den sidste ende vil komme hele samfundet til gavn ved at fremme sunde og miljøvenlige transportformer, og ved at skabe større tryghed, frihed og bevægelighed for nogle befolkningsgrupper, der ellers i langt højere grad vil være afhængig af hjælp fra andre.”

Fokus på de bløde trafikanter kan ske ved hjælp af en række indsatser:

”Både trafikregler, hastighedsbegrænsning og vejindretning, men også de mere menneskelige parametre såsom at forbedre trafikanternes indbyrdes adfærd og at øge indsatsen for, at vores børn og unge kan udvikle sig til gode og hensynsfulde trafikanter.”

Hele debatindlægget kan læses på altinget.dk (kræver login)

Altinget.dk er en uafhængig betalingsavis på nettet der primært beskæftiger sig med dansk politik.