366

Forkerte oplysninger om cyklisters medskyld i dødsulykker

Det er forkert, at fire ud af fem dødsulykker med cyklister skyldes uopmærksomhed fra cyklisternes side!

Af Frits Bredal
29. april 2014

Politiken og DR Nyheder har for nylig bragt en historie baseret på en rapport fra Vejdirektoratet. Rapporten fra Vejdirektoratet udkom i begyndelsen af februar, og Vejdirektoratet er nu kommet med en præcisering i forhold til danske mediers fortolkning af rapportens konklusioner:

Under overskriften ”Det handler ikke kun om cyklisters uopmærksomhed”, skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside:

"Henover weekenden har der i medierne kørt en historie om, at fire ud af fem dødsulykker med cyklister skyldes uopmærksomhed fra cyklisternes side. Historien tager udgangspunkt i tal fra Vejdirektoratets Årsrapport om dødsulykker 2012, men tallene fremstilles ikke korrekt.”

I TV Avisen lørdag d. 26. april kl. 18.30 siger DR Nyheder bl.a., at det ”ifølge Vejdirektoratets rapport” særligt er cyklister, der er uopmærksomme i forbindelse med dødsulykker – denne oplysning er forkert. Som Vejdirektoratet skriver i sin præcisering:

I Vejdirektoratets rapport kan man læse, at i fire ud af fem dødsulykker med cyklister er en af faktorerne manglende eller utilstrækkelig orientering og/eller uopmærksomhed. Der er dog ikke belæg for at sige, at det altid er cyklisterne, der er uopmærksomme eller ikke orienterer sig, ligesom det heller ikke nødvendigvis er den eneste faktor i ulykken. Hvis man alene kigger på faktoren manglende eller utilstrækkelig opmærksomhed i cyklistulykker, optræder denne faktor  i cirka halvdelen af ulykkerne. Det er både cyklister og de øvrige involverede, der er uopmærksomme.”

Læs præciseringen på Vejdirektoratets hjemmeside.

 

Cyklistforbundet præciserer:

  • Under overskriften ”Vi (cyklister) kører i søvne” skriver Politiken bl.a.” Det gælder for eksempel i de berygtede højresvingsulykker”.  Fakta: Om højresvingsulykker skriver Vejdirektoratet i sin rapport på side 60: ”Cyklisterne overses og bidrager sjældent til ulykkernes opståen … langt de fleste ulykker var tilknyttet modparten”. (lastvognschaufføren)
  • Endvidere skriver Politiken: ”Endnu flere cyklister mister livet, fordi de bliver kørt ned bagfra, blandt på grund af manglende lys på cyklen eller en forkert placering på vejen.” Fakta: Om ”ulykker med påkørsler bagfra” skriver Vejdirektoratet på side 58  i sin rapport: ”I stort set alle tilfældene var det modparten (bilisten), der var uopmærksom. Det hænger sammen med, at modparten i de fleste tilfælde helt overså cyklisten.”

Læs Politikens historie.

På baggrund af historierne i Politiken og DR Nyheder har mange fået det indtryk, at antallet af dødsulykker de seneste år har været meget højt. Faktum er, at antallet af dødsulykker med cyklister  de seneste år har været historisk lavt.

I en kommentar til historierne i Politiken og DR Nyheder siger Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam:

”Selvom oplysningerne i flere medier har været stærkt tendentiøse eller direkte forkerte, har cyklisterne naturligvis under alle omstændigheder et stort ansvar for deres opførsel i trafikken. På torsdag d. 1. maj begynder Cyklistforbundets landsdækkende kampagne ”Vi cykler til arbejde”. Her vil god stil og god opførsel på cykelstien indgå som et stærkt element. Vi opfordrer alle cyklister til at vise hensyn og opmærksomhed i trafikken. Og helt aktuelt søger vi den statslige cykelpulje om penge til en egentlig adfærdskampagne.”

Læs mere