Foto: Gladsaxe Kommune

0

Gladsaxe er kåret til Årets Cykelkommune 2016

Et stort fokus på cykelstier ved kommunens veje, grønne cykelprojekter og en særlig indsats for cyklisternes sikkerhed er nogle af årsagerne til, at Cyklistforbundet har kåret Gladsaxe til Årets Cykelkommune 2016.

Af Jan Thane
31. maj 2016

Gladsaxe kommune kan det næste år kalde sig Årets Cykelkommune. Det sker, efter at landsformand i Cyklistforbundet Jette Gotsche netop har uddelt prisen på Den Nationale Cykelkonference, som i år afholdes i Odense.

Gladsaxe Kommune har i mange år arbejdet for at skabe gode cykelforbindelser. Fx er der cykelstier eller 30/40 km/t zone ved 94 % af kommunens veje. Og med den nye Vandledningssti har skolebørn på Grønnemose Skole fået en mere tryg og hurtig skolevej kombineret med rekreative regnvandsløsninger.

Derudover har Gladsaxe Kommune igangsat projektet Gladsaxe Cykler, som bl.a. omfatter nye cykelstier på seks fordelingsveje, nye og forbedrede supercykelstier gennem kommunen og en målrettet indsats for mere cykelparkering ved butikker, busstoppesteder og skoler.

"Gladsaxe Kommune har i mange år haft et særligt fokus på at prioritere trafiksikkerhed for cyklister. Virkemidlerne har været omfattende trafiksaneringer og anlæg af cykelstier, hvilket har medført, at langt størstedelen af kommunens veje har cykelstier eller er indrettet som zoner med lavere hastigheder. På områder som færdselssikkerhed, kampagner og en række projekter, såsom Vandledningsstien, der forener sikker og hurtig skole-cykelsti med kreativ klimasikring, fremstår kommunen i dag som foregangskommune", udtaler Jette Gotsche, landsformand i Cyklistforbundet.

Massiv opbakning til skolecykling

I Gladsaxe glæder formand for Trafik- og Teknikudvalget Ole Skrald Rasmussen (A) sig over prisen:

"Hvad der ligger mig særligt på sinde er, at børnene cykler, og jeg kan glæde mig over, at mere end 75 procent af børnene til vores kommuneskoler enten cykler eller går til skole. Med anlæg af nye skolecykelstier på seks af vores veje i 2016-17 vil andelen stige yderligere"”, siger Ole Skrald Rasmussen om Gladsaxe Kommunes ambitioner for at skabe trygge cykelforbindelser.

Forbillede for andre kommuner

Cyklistforbundet udpeger hvert år Årets Cykelkommune – en kommune, der prioriterer cyklisternes forhold, skaber synlige resultater og får flere til at vælge cyklen. Titlen som Årets Cykelkommune er både tænkt som en påskønnelse og en opbakning til kommunernes fortsatte udvikling på cykelområdet.

"I Cyklistforbundet håber vi, at prisen kan være med til at inspirere kommunerne til at nytænke og udvikle ambitionerne for cykeltrafikken. Gladsaxe får titlen for Årets Cykelkommune for de mange spændende tiltag og visioner, der er udført på cykelområdet – både med fokus på borgernes trafiksikkerhed og på fremkommeligheden på kommunens cykelstier. Disse konkrete tiltag og grønne løsninger er noget, der kan udvides til andre kommuner, og som forhåbentlig kan motivere til fortsat udvikling indenfor cyklismen", udtaler Jette Gotsche.

Fakta om Årets Cykelkommune

  • Årets Cykelkommune udpeges hvert år af Cyklistforbundet.
  • Bornholm var i 2005 den første til at bære titlen. Dengang hed det Årets Cykelby. 
  • Siden da har København, Aarhus, Ballerup, Helsingør, Herning, Randers, Varde og senest Odense kunnet bryste sig af titlen.
  • Vinderen af Årets Cykelkommune 2016 kåres på Den Nationale Cykelkonference 31. maj 2016.