Biler under jorden giver ikke nødvendigvis mere plads til cykler over jorden. Foto: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard

225

Havnetunnel gavner ikke cyklismen

Cyklistforbundets medlemmer i København protesterer

Af Frits Bredal
03. december 2012

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har for nylig sagt ja tak til en ny havnetunnel under hovedstaden. Men Cyklistforbundet siger nej tak. Formanden for Cyklistforbundets afdeling i København, Erik Hjulmand, har i en kommentar her på hjemmesiden begrundet afvisningen:

”Langt ind i rækkerne hos havnetunnellens politiske tilhængere gives der løfter om at gøre noget for miljøet i skåltaler, miljøpolitiske redegørelser og i kommentarer til medierne. Men hvis der er noget en havnetunnel ikke er, så er det miljøvenlig. Uanset om samtlige påstande om trafikale aflastninger af navngivne, lokale veje og områder skulle blive til virkelighed, vil det overordnet set ikke gøre projektet miljøvenligt. En havnetunnel vil uomtvisteligt generere mere (motor)trafik samlet set i samfundet, og det kan Cyklistforbundet ikke bifalde,” skriver afdelingsformand Erik Hjulmand.  

Den 12 kilometer lange havnetunnel kommer ifølge foreløbige beregninger til at koste 27 milliarder kroner.  Et af argumenterne for den planlagte havnetunnel er angiveligt bedre forhold for cyklisterne, men det argument tror Erik Hjulmand ikke på:

”Selv hvis – gentager hvis – en ikke ubetydelig del biltrafik flyttes ned i tunnelen, frigør det ikke i sig selv mere plads til cykler, kollektiv trafik og grønne tiltag. Det gør det kun, såfremt der er politisk vilje og mod til gennemgribende at reducere pladsen til bilisterne og – ikke mindst – at gøre det mindre attraktivt at bruge bilen i byen.”

Læs hele Erik Hjulmands artikel

Læs også nyhedsartikel på politiken.dk