Foto: Mikkel Østergaard

92

Hvad mener Cyklistforbundet egentlig?

Nu bliver det lettere at finde ud af, hvad Cyklistforbundet mener, og hvad der er op og ned i de mange spørgsmål om cyklisters vilkår, som hver dag diskuteres i medier, blandt beslutningstagere og ude på cykelstierne.

Af Jan Thane
02. december 2015

Skal cyklister opføre sig bedre i trafikken? Skal man lovgive om brug af cykelhjelm? Er El-cykler en god ide? Det er nogle af de spørgsmål, man nu let kan finde Cyklistforbundets svar og fakta på - både hvis man er journalist, beslutningstager eller ganske almindelig cyklist.

På Cyklistforbundets landsmøde vedtog man nemlig en række holdningspapirer, som nu er tilgængelige på Cyklistforbundets hjemmeside. Papirerne giver et hurtigt overblik over mange af de emner, som præger debatten om cykler i Danmark med relevante fakta og klare budskaber fra Cyklistforbundet.

"Vi er 4,5 mio. cyklister i Danmark, og debatten om, hvordan vi sikrer ordentlige forhold for dem, og hvad de to-hjulede trafikanter selv kan og bør gøre i trafikken, kører på fuld tryk hver dag året rundt. Cyklistforbundets stemme i debatten skal være er klar og let tilgængelig, og derfor har vi formuleret en række holdningspapirer, som alle hurtigt kan finde på vores hjemmeside, og som skal supplere vores proaktive holdningskommunikation", siger Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

Bred enighed om budskaberne

Holdningspapirerne er vedtaget på Cyklistforbundets landsmøde og behandler en række omdiskuterede temaer om cyklister. Der er dermed bred enighed om budskaberne, men Cyklistforbundet er en medlemsorganisation med en lang række lokalafdelinger, der arbejder for bedre vilkår for cyklister, og der er også plads til uenigheder.

"Det er ikke sådan, at alle aktive medlemmer af Cyklistforbundet er enige i alle de budskaber, vi nu kommer med, og det skal der også være plads til. Men det bliver klarere, hvad der er Cyklistforbundets fælles holdning, og det vil forhåbentlig gøre den fremtidige debat om cyklisters vilkår i Danmark mere konstruktiv og målrettet – både internt og eksternt", udtaler Jette Gotsche, Landsformand i Cyklistforbundet.

Næste års arbejdsprogram

På årets landsmøde vedtog man også, hvilket fokus Cyklistforbundets daglige arbejde, projekter og kampagner vil have det næste år. Det kan opdeles i seks områder:

1. Cyklende børn
2. Sikker på cykel
3. Vis hensyn
4. Cykl ud i verden
5. Cykel i topkvalitet
6. Hverdagscyklisme

Hovedbestyrelse, landsformand og vedtægter

En række nye medlemmer blev på årets landsmøde valgt ind i Cyklistforbundets hovedbestyrelse, og Jette Gotsche blev genvalgt som Landsformand for en 2-årig periode