155

Klimaudspil freder bilerne

Regeringen har netop fremlagt sin klimaplan. Desværre uden de store ambitioner på transportområdet, mener Cyklistforbundet.

Af Christina Britz Nicolaisen
14. august 2013

Regeringen lancerede i dag sit klimaudspil, der har til formål at nedbringe CO2-udslippet. En tværministeriel arbejdsgruppe har udarbejdet et virkemiddelkatalog, men en række forslag, der skulle sikre mere bæredygtig transport, er på forhånd blevet afvist af klima- og energiminister Martin Lidegaard (R). Med dagens udspil freder regeringen tværtimod privatbilismen frem til 2020.

Cyklistforbundets direktør Jens Loft Rasmussen ærgrer sig over, at regeringen ikke griber chancen for at gennemføre et hårdt tiltrængt paradigmeskifte i dansk transportpolitik:

"Selvom kataloget indeholder forslag, der kunne trække persontransporten i en mere bæredygtig retning, synes meldingen at være, at bilismen i hvert fald på den korte bane er den transportform, der skal satses på. Det er forbløffende, når vi befinder os i en situation, hvor bilsalget for tredje år i træk er på rekordkurs. Der har aldrig været flere biler på de danske veje, og det giver problemer både for klimaet, miljøet, trængslen og den inaktive livsstil, der truer sundhedstilstanden", siger Jens Loft Rasmussen.

Kollektiv trafik er ikke med

I det nye klimaudspil er forslag om roadpricing og afgifter på brændstof blevet afvist af ministeren, mens den kollektive trafik overhovedet ikke er nævnt. Derfor har Cyklistforbundets direktør svært ved at se en sammenhæng mellem regeringens klimaudspil og trængselskommissionens målsætning om, at trafikvæksten i Danmark fremover skal ske via kollektiv transport og cykling:

"Klimaudspillet lader til at bygge på forholdsvis snævre økonomiske og traditionelle betragtninger om privatbilismen. Men i et moderne samfund kan vi opnå effektiv mobilitet på andre måder. Vi er glade for, at den ny cykelstrategi er med på listen. Men cykling skal ikke opfattes som en isoleret aktivitet. I samspil med den kollektive trafik er cyklen et reelt alternativ til privatbilismen for mange mennesker, og med den ny nationale cykelstrategi er det sigtet, at cyklen skal indgå som et seriøst element i transportpolitikken. Det bør den også gøre i klimapolitikken", mener Jens Loft Rasmussen.