Foto: Med regeringens lovforslag vil flere unge få adgang til knallert og bil.

0

Nej tak til mere knallert- og bilkørsel blandt unge

Med et nyt lovforslag vil regeringen give 15-årige adgang til knallert, mens 17-årige skal have mullighed for at køre bil. Men det er både unødvendigt og dumt, mener Cyklistforbundet om forslaget, der førstebehandles 14. april.

Af Klaus Bondam
13. april 2016

Som en del af udspillet ”Vækst og udvikling i hele Danmark” har regeringen genoplivet ideen om at nedsætte aldersgrænsen for kørekort til knallert og bil til hhv. 15 år og 17 år. Forslagene har været fremme før, men er blevet skudt ned gang på gang på grund af store bekymringer for trafiksikkerheden fra stort set alle fronter.

Men nu har Venstre igen fremsat forslaget, der førstebehandles i Folketinget 14. april. Cyklistforbundet er imod af forslaget, som vil føre til flere trafikuheld, mere inaktivitet og større CO2-udledning.

Farligste transportform

Knallertkørsel er den farligste transportform pr. kørt kilometer, og risikoen ved at blive at blive dræbt eller alvorligt skadet er tyve gange højere end på cykel. Antallet af dræbte og tilskadekomne seksdobles i 12-16 års-alderen og antallet af knallertulykker stiger markant fra 15 til 16 års-alderen. Unges øgede adgang til knallert vil uden tvivl føre til flere alvorlige ulykker, og Rådet for Sikker Trafik advarer da også kraftigt imod forslaget.

Elcykler ikke nævnt

Med forslaget ønsker regeringen at hjælpe unge i udkantsområder, der har langt til deres uddannelsessted. Derfor kan det undre, at elcyklen slet ikke bliver nævnt som en del af løsningen. I de seneste år har elcyklen gennemgået en stor udvikling, og batteriernes kapacitet og rækkevidden er udvidet markant. Samtidig er elcykler stort set forureningsfri og stadig er en aktiv transportform.

Den øgede adgang til knallert blandt 15-årige vil desuden true cykelandelen blandt unge i byerne. Flere 15-årige med knallert vil føre til langt mere forurenende, utryghedsskabende kørsel i store og små byer, i boligområder, villakvarterer osv., hvor der ikke er langt til skole, og hvor cyklen i dag er den sunde, aktive og bæredygtige transportform.

Hvilken mobilitet?

I lovforslaget ønsker regeringen også at gøre det muligt for 17-årige at tage kørekort til bil. Det vil nemlig øge de unges mobilitet, mener regeringen. Men eftersom forslaget indebærer, at de unge bilister skal følges med en erfaren billist – som i bedste fald bliver deres mor eller far – vil det slet ikke have nogen effekt på de unges mobilitet.

Cyklismen har i mange år været dalende i Danmark, og efter en stigning i 2014, så vi desværre igen i 2015 et fald cyklismen igen. Dette lovforslag er ikke blot et unødvendigt og farligt eksperiment, det er også med til at udfordre vores værdifulde og verdenskendte cykelkultur.