Foto: Mikkel Østergaard

64

Landsmødet får ny form

Cyklistforbundet holder i år kun én dags formelt landsmøde. Dagen efter inviterer vi alle interesserede til en åben temadag om cykelkulturens ildsjæle. Tilmeldingen er åben.

Af Lotte Malene Ruby
26. juni 2015

Et møde i to dele
For mindre end ti år siden var Cyklistforbundets traditionsrige landsmøde stadig et græsrodsarrangement med rugbrødsmadder og overnatning i gymnastiksal. Men i de senere år er forventningerne til både kvalitet og komfort steget, og det samme er prisen.

Dette forår har Cyklistforbundets hovedbestyrelse arbejdet med landsmødets form med to mål for øje: At skabe et mere åbent og engagerende landsmøde og samtidig begrænse de økonomiske omkostninger.

Resultatet er, at Cyklistforbundets landsmøde går fra tre til to dage og deles op i en landsmødedag og en åben temadag. Begge dele afholdes i år i Ingeniørernes Hus i København.

Landsmøde
Lørdag den 31. oktober
På landsmødedagen behandles alle punkter på landsmødets vedtægtsbestemte dagsorden. Dagen er for Cyklistforbundets delegerede medlemmer - inkl. repræsentanter, der som noget nyt også er stemmeberettigede - og for andre medlemmer, der er interesserede i drøftelserne om de formelle rammer for foreningens arbejde.

Det er gratis at deltage i landsmødet, som inkluderer kaffe, frugt og frokost. Men deltagerne betaler selv for festmiddag lørdag aften.

Cyklistforbundet afholder derudover udgifter til rejse og overnatning for de stemmeberettigede, hovedbestyrelsen og revisorerne, men der opfordres til, at medlemmer, der bor i nærheden, overnatter hjemme.  

Åben temadag 
Søndag den 1. november
Temadagen er for alle interesserede og vil byde på spændende foredrag, film og debat om cyklisme. Tilmelding bliver efter først til mølle-princippet. Den åbne temadag er gratis og inkluderer kaffe, frugt og frokost. Deltagerne betaler dog selv for rejse og evt. overnatning.