155

Lavere hastigheder og højere livskvalitet

Hastigheden for biler i byerne skal ned. Læs nyt debatindlæg fra Cyklistforbundet.

Af Claus S. Hansen og Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet
15. august 2011

Læs debatindlæg fra weekendens Kristeligt Dagblad:

Hastigheden i byerne skal ned. Livskvaliteten skal op.

Cyklistforbundet er kommet med et nyt forslag, der kan forbedre livskvaliteten for rigtig mange mennesker: Forslaget går ud på at sænke den generelle hastighedsgrænse i bebyggede byområder fra 50 til 40 kilometer i timen.

Det vil give færre alvorlige ulykker, større tryghed og bedre byliv. Et moderat forslag, der er nemt at gennemføre, men som meget hurtigt medførte kraftige modreaktioner, bl.a. fra en af Kristeligt Dagblads læsere:

"I stedet vil jeg foreslå Dansk Cyklist Forbund at bruge ressourcerne på at lære cyklisterne at overholde de mest elementære færdselsregler, altså ikke cykle på fortovet og i fodgængerfelter, og slet ikke i den forkerte færdselsretning," skrev sognepræst Tommy Hegner i et læserbrev:

"De skal også lade være at cykle midt på vejen ved venstresving, give tegn ved svingning, holde tilbage for rødt lys og ved færdsel på kombinerede gang-og cykelstier vise hensyn over for børn og hunde, blandt andet ved at bruge cykelklokken," fortsatte sognepræsten fra Odense.

Cyklisterne har medansvar

Cyklisterne har et stort medansvar for færdselskulturen i Danmark, og Cyklistforbundet arbejder for, at cyklister bidrager til en positiv adfærd. Mindretallet af hensynsløse cyklister ødelægger det for flertallet.

Mange har spurgt, hvorfor vi ikke laver en kampagne for bedre adfærd i trafikken. Svaret er, at det vil vi også meget gerne, og vi forsøger at finde penge til sådan en landsdækkende kampagne - udover de mange aktiviteter og mindre kampagner, vi er involveret i lokalt. Men vi vil samtidig gerne forhindre, at debatten om trafikadfærd udvikler sig til en skyttegravskrig, hvor der skydes med generaliserende udsagn.

EU anbefaler 30 kilometer i timen

Cyklistforbundets moderate forslag om en reduktion fra 50 til 40 kilometer kommer samtidig med, at EU Parlamentets Transportkomite anbefaler en reduktion helt ned til 30 kilometer i timen. Transportkomiteen har indstillet til de europæiske politikere, at den lave fartgrænse i vidt omfang indføres i boligområder og i smalle bygader. Udspillet fra EU kommer bl.a. som en reaktion på, at 35.000 europæere hvert år mister livet i trafikken, mens 1,5 millioner bliver hårdt kvæstet.

Vi ved, at der er en direkte sammenhæng mellem høj fart og høj dødelighed. Vi ved, at farten dræber. Og vi ved, at der er et enkelt og effektivt våben i kampen for større tryghed, sikkerhed og byliv: Nedsættelse af hastighedsgrænserne for biler.

Gode erfaringer

København har allerede nedsat hastighedsgrænsen på udvalgte strækninger, men hvorfor ikke gøre det generelt? Også i andre europæiske byer, i Tyskland, Holland og Schweiz, har man allerede gode erfaringer med at nedsætte hastigheden på udvalgte strækninger. Vi foreslår ikke et vildt eksperiment.

Sognepræst Tommy Hegner opstiller en falsk præmis, når han beder os klare vores egen problemer først. Vi bruger ikke vores ressourcer på at få bilernes fart ned i stedet for "at lære cyklisterne at overholde de mest elementære færdselsregler," som han skriver. Vi bruger allerede ressourcer på at opfordre til god adfærd i trafikken. OG vi kommer med et forsigtigt forslag, der vil være til gavn for bylivet generelt. Der er ingen modsætning.

Vores byer er til for alle: For dem på 8 år og dem på 80. For dem med støttehjul og dem med racerhjul. For bilister, cyklister og fodgængere. Og ja - alle typer af trafikanter skal opføre sig ordentligt og vise hensyn til de andre.

Claus S. Hansen er landformand og Jens Loft Rasmussen er direktør i Cyklistforbundet.