94

Gennembrud for sikkerheden: Lavere fartgrænser på vej

Lavere fartgrænser giver langt færre uheld, trafikdrab og kvæstede. Alligevel har det været svært for kommuner at lave hastighedsbegrænsning på 30 og 40 km/t i byerne. Nye erfaringer fra Gladsaxe og nye landspolitiske udmeldinger giver håb. Cyklistforbundet er begejstret.

Af Lasse Skou Hauschildt
16. januar 2015

Viljen til at nedsætte fartgrænserne i de danske byer, har længe eksisteret blandt byrådsmedlemmer landet over. Men regler helt tilbage fra 80erne har gjort det meget svært. Det har nemlig kun været muligt ”når hastigheden er en væsentlig ulykkesårsag eller –risiko på den pågældende vejstrækning.” Det har ofte været meget svært at bevise – selv om det er klart dokumenteret - at lav fart generelt minimerer antallet af alvorlige trafikulykker.

Det vil regeringen sammen med Venstre nu se på muligheden for at lave om på, så kommunerne får frie hænder til at sætte hastigheden ned, medmindre Politiet påpeger en decideret fare ved det. En arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet forventes færdig i foråret 2015. I en kommentar til Politiken udtaler justitsminister Mette Frederiksen (S): ”Vi skal selvfølgelig kunne færdes trygt og sikkert i trafikken. Og her er det centralt med enkle og klare hastighedsgrænser, der samtidig er tilpasset de lokale forhold.”

Største gennembrud i mands minde

Cyklistforbundet har i mange år arbejdet målrettet for at få fartgrænserne sat ned i byerne. Derfor vækker udmeldingen fra justitsministeren stor glæde hos Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam:
  
”Det vil være det største gennembrud for trafiksikkerheden i mands minde. Lavere hastighed i byerne er den bedste medicin mod trafikdrab og -kvæstelser, vi har. Derfor har det også været en mærkesag for Cyklistforbundet, så vi er utrolig glade for disse nye udmeldinger. Det kan betyde en kæmpe forbedring af sikkerheden i de danske byer.”

Gode erfaringer fra Gladsaxe Kommune

I 1996 blev et boligkvarter i Gladsaxe Kommune udvalgt til et statsstøttet forsøgsprojekt, pga. områdets høje antal af alvorlige trafikuheld. I hele kvarteret blev indført 40 km/t zone, og nu viser en ny undersøgelse fra Via Trafik, at det har fået antallet af ulykker med personskade til at falde med hele 77 procent. På landsplan har det tilsvarende fald kun været 47 procent.

Ivan Christensen, chef for Vej og Park i Gladsaxe fortæller: ”Siden vi nedsatte maksimumhastigheden fra 50 til 40, er gennemsnitshastigheden faldet med 10. Folk kører stadig lidt over 40 i snit, men faldet på 10 km/t. er helt centralt for trafiksikkerheden.”

Helt konkret sparer den lavere fartgrænse Gladsaxes borgere for 16 uheld med personskade hvert år. Og ifølge borgerundersøgelser foretaget i kommunen, er trygheden blandt de bløde trafikanter da også øget betydeligt. Desuden er andelen af borgere i Gladsaxe, der vælger cyklen som primært transportmiddel, steget fra 20 til 25 procent siden hastighedsnedsættelserne trådte i kraft i år 2000.Læs mere

Læs mere om hastighedsnedsættelserne på Politikens hjemmeside