136

Lomborgs løsning: Flere cykler!

Regeringen og det danske samfund skal satse på cykler, siger debattøren Bjørn Lomborg.

04. november 2011

Bjørn Lomborg er grundlæggende uenig i den miljø- og klimapolitik, som er beskrevet i det nye regeringsgrundlag. I en kronik i Politiken - Regeringsgrundlaget og realismen - argumenterer han for, at regeringens planer er urealistiske, baseret på fejlagtige forudsætninger, vil have negative konsekvenser for væksten og stort set ingen positiv betydning for miljøet og klimaet.

Til sidst i kronikken kommer der dog enkelte imødekommende kommentarer:

"Men det betyder ikke, at der ikke er gode miljøideer i regeringsgrundlaget. Man sigter mod grønnere byer og mindre luftforurening ... man vil sætte større fokus på cykler, der både kan reducere trafikpropper, forbedre folkesundheden og skabe mere nærhed i byerne, sådan som Københavns Kommune sigter på."

Cyklistforbundet har tidligere udtrykt stor tilfredshed med intentionerne i både Københavns Kommunes cykelstrategi og det nye regeringsgrundlag, hvor der står, at regeringen vil "fremme cyklismen."

"Uden at gå ind i en diskussion af Bjørn Lomborgs generelle kritik af regeringsgrundlaget har han en pointe specifikt i forhold til cyklismen: Investeringer i cykelstiprojekter medfører en hurtig og effektiv gevinst for både trafikken, folkesundheden og bylivet. Nu håber vi bare, at både Københavns Kommune og regeringen lever op til deres egne målsætninger," siger Jens Loft Rasmussen, direktør i Cyklistforbundet.

Emneord: Debat, Miljø, Politik