136

Naser Khader: Cyklen er et godt redskab til integration

De Konservatives integrationsordfører Naser Khader ser cyklen som en god måde at nå ud til danskere med en anden etnisk og kulturel baggrund.

20. april 2011

"Cyklen er, foruden at være en fantastisk ting i sig selv, uden tvivl et meget anvendeligt redskab til brug for at mindske afstanden mellem de forskellige befolkningsgrupper ," siger Naser Khader i et interview med Cyklistforbundet.

Både i provinsen og i hovedstaden kommer der flere og flere integrationsprojekter med fokus på cyklen. Den danske cykelkultur er et velegnet middel til at nedbryde kulturelle forskelle og få både tilflyttere og efterkommere af ikke-etniske danskere involveret i deres lokale samfund.

I lighed med Cyklistforbundet bakker Naser Khader op om initiativerne og mener, at der også fremover burde satses mere på den tohjulede:

"I visse dele af de muslimske kredse må kvinderne faktisk slet ikke cykle. Det opfattes som seksuelt og derfor religiøst krænkende, fordi de ikke kan have benene helt dækket til, når de cykler. Det er selvfølgelig noget som vi skal prøve at få afmystificeret," siger han.

Emneord: Politik