Foto: Supercykelstier

100 mio. kr. til supercykelstier

Et flertal uden om regeringen har afsat 100 mio. kroner til forbedringer på cykelområdet. Den nye cykelpulje er en del af en samlet transportaftale på 762 mio. kr., der skal styrke den kollektive trafik.

Af Christina Britz Nicolaisen
13. februar 2017

Forligskredsen bag 'Bedre og Billigere Offentlig Transport' - Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale og SF - er nået til enighed om en ny transportaftale uden om regeringen. Den nye cykelpulje på 100 mio. kroner skal blandt andet gå til etablering af flere supercykelstier - og det er et meget vigtigt indsatsområde, mener Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam:

"I Cyklistforbundet er vi glade for den rettidige omhu som politikerne i forligskredsen har udvist. Med de stigende udfordringer på både folkesundheds-, klima- og trængselsområdet er der et stort behov for at øge mulighederne for aktiv mobilitet. Det er vigtigt, at kommunerne får denne økonomiske håndsrækning til at udvikle længere supercykelstiforløb over kommunegrænserne, der kan binde opland og by bedre sammen".

Cyklistforbundets direktør håber imidlertid også, at den nye aftale vil øge det politiske fokus på investeringer i cykelinfrastruktur i de kommende år - forhåbentlig også i regeringen: "Udfordringerne er fortsat mange over hele Danmark - blandt andet når det gælder cykelparkering og trygge og sikre skoleveje for børnene", siger Klaus Bondam.