Obs! Fotoet stammer ikke fra en virkelig højresvingsulykke.

111

Ny strategi mod højresvingsulykker

Cyklistforbundet hilser transport- og justitsministeriernes nye strategi mod højresvingsulykker velkommen. Strategien indeholder adskillige gode forslag og er endnu et væsentligt skridt på vejen til at komme de tragiske højresvingsulykker til livs.

Af Af Lotte Malene Ruby
21. marts 2014

I 2013 døde syv cyklister i forbindelse med højresvingsulykker, mens 13 kom til skade. Det er flere end året før, og derfor hilser Cyklistforbundet regeringens nye strategi mod ulykkerne velkommen. 

”Vi har i Cyklistforbundet løbende presset på, for at der skulle sættes flere initiativer i søen på dette område, så vi er utrolig glade for, at der nu igen kommer et konstruktivt fokus på disse tragiske ulykker. Vi mener, der er rigtig mange gode forslag i strategien, som vil kunne styrke cyklisterne sikkerhed væsentligt, hvis de bliver gennemført i praksis” udtaler Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam.

Tre særlige fokusområder

Strategien indeholder en bred vifte af forslag, men transportminister Magnus Heunicke lægger op til en særlig indsats på tre områder: 

  • Efteruddannelse af chaufførerne, 
  • Optegning af særlige cykelbokse i større kryds
  • Bedre vidensdeling mellem kommunerne om den forebyggende indsats
”Det er tre yderst relevante områder, som vi er helt enige i, at der skal større fokus på. Men vi må se i øjnene, at forebyggelsen af denne type ulykker er en proces, som ikke stopper her. I Cyklistforbundet har vi længe været fortalere for et lovpligtigt orienteringsstop for svingende lastbiler, og det forslag så vi meget gerne testet i pilotforsøg. Mange af ulykkerne skyldes jo netop hastværk og mangelfuld orientering hos chaufførerne, som er under et stort pres under kørsel i byerne,” påpeger Klaus Bondam.

Både danske og internationaler rapporter peger da også netop på, at forsøg med orienteringsstop som en mulighed, der bør afprøves.

Cyklisternes ansvar?

I Cyklistforbundet er man dog også opmærksom på, at trafiksikkerheden til enhver tid er et fælles ansvar – og at cyklisterne selv kan spille en rolle i forebyggelsen af ulykkerne.

”Vi opfordrer alle cyklister til at udvise den største forsigtighed og ikke at holde på deres ret, og vi gør et stort stykke arbejde for at udbrede viden om de farlige situationer. Men når man læser analyserne af de konkrete ulykker, så må vi jo konstatere, at det ganske sjældent er cyklisterne, som begår de afgørende fejl. Derfor må vi stå sammen med både lastbilbranchen og myndighederne om at løse problemet. Vi kan ikke gøre det her alene,” understreger Klaus Bondam.

Dét kan du gøre