0

Nye hastighedsgrænser i byerne er rigtig godt nyt for cyklister og fodgængere

Nu bliver det nemmere for landets kommuner at etablere 40 km/t-zoner i byområder med bløde trafikanter. Forskellige hastighedsgrænser i byerne er den helt rigtige vej at gå, lyder det fra Cyklistforbundet.

Af Jane Kofod
09. marts 2017

Biler i hurtig fart og bløde trafikanter som cyklister og fodgængere er en farlig cocktail. Derfor er der i Cyklistforbundet stor glæde over, at transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen vil gøre det lettere for kommunerne at sænke hastighedsgrænsen til 40 km/t i byerne.

Direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam siger:

- Fart dræber; at give kommunerne større og mere smidige muligheder for at styrke trafiksikkerheden for bl.a. cyklister og forgængere er den helt rigtige vej at gå.

Kommunerne kan i dag få tilladelse fra politiet til at sætte hastighedsgrænsen ned til 40 km/t, hvis de kan dokumentere en væsentlig sammenhæng mellem fart og ulykker på konkrete strækninger.

Med de nye regler bliver det ændret, så kommunerne lettere kan opnå politiets tilladelse til at tilpasse bilernes hastighedsgrænser de lokale vej- og trafikforhold.

- Det er en vigtig ændring. Det vil gøre det mere sikkert for bløde trafikanter at færdes i trafikken. I Cyklistforbundet vil vi nu kaste os over arbejdet med at udpege strækninger, hvor fartreglerne er hæmmende for, at flere kan hoppe op på cyklen.

Klaus Bondam er samtidig optaget af potentialerne i de nye regler for at få flere børn op på cyklen.

- Det er i barndommen, at de gode cykelvaner lægges. Biler, der kører langsommere i lokalområder, hvor børn cykler til skole, er en vigtig forudsætning i arbejdet for at få flere børn til at cykle dagligt, siger han.

På vej mod 30 km/t-zoner

Klaus Bondam kalder de nye regler et vink med en vognstang til kommunerne. Men han ser samtidig gerne, at kommunerne går længere.

- En lang række europæiske byer er gået betydeligt længere med 30 km/t-zoner. Vi ved, at det er farten, der dræber, hvor fodgængere og cyklister færdes. Og her i landet ser vi ikke det ønskede fald i ulykkestallet for bløde trafikanter.

Cyklistforbundet fortsætter derfor arbejdet med at inspirere danske kommune til at følge trop på 30 km/t-zoner – og også arbejdet med at sikre cyklister størst mulig sikkerhed også på landevejene.

- Det afsøges lige nu, om hastigheden skal sættes op på en række landeveje. Vi mener, at det kun bør ske på vejstrækninger, hvor der er adskilt cykelsti, og hvor der kan sikres trygge rammer, når cyklister skal krydse vejen i forbindelse med kryds, siger Klaus Bondam.