Foto: Vejdirektoratet

71

Så er cykelmilliarden brugt

Efter hårdt pres fra Cyklistforbundet afsatte et flertal i Folketinget i 2009 en milliard kroner til cykelområdet. Nu er cykelmilliarden brugt. 388 projekter er blevet gennemført med fantastiske resultater. Men der er ikke umiddelbart en ny milliard på vej.

Af Lotte Malene Ruby
19. januar 2015

Cykelmilliarden – eller den femårige cykelpulje – var et gennembrud af de store, da den blev afsat i forbindelse med den store trafikaftale i 2009. På det tidspunkt var der ikke tradition for, at staten støttede kommunale cykelprojekter. Puljen var derfor en kæmpe sejr for Cyklistforbundet, som havde gjort stor indsats for at overbevise partierne om, at cykelsagen var for god til at sejle i sin egen sø.

I dag er pengene brugt, og selv om den endelige evaluering endnu mangler, taler resultaterne for sig selv. I alt har 388 projekter fået tilskud, og puljen har modtaget mere end 1.000 ansøgninger. Cykelpuljen har givet tilskud til en bred vifte af aktiviteter, der alle har haft et cykelfremmende formål. Modtagerne har primært været kommuner, men også organisationer og virksomheder har fået tilskud. Regner man kommunernes egenfinansiering med, har puljen affødt cykelfremmende investeringer for mere end to mia. kr.

Cykelpuljens to genistreger

Den store interesse, der har været for cykelpuljen, viser, at der er meget mere at arbejde for. Derfor mener Cyklistforbundet at det er dybt beklageligt, at der ikke er afsat tilsvarende midler til den kommende femårige periode. I den foreløbige status på cykelpuljen, som Vejdirektoratet netop har udgivet, konstaterer landsformand Jette Gotsche:

”Den femårige cykelpulje rummede mindst to afgørende genistreger. Først og fremmest det langsigtede perspektiv. Fem år er en planlægningshorisont, som både kommuner og andre aktører kan arbejde med, når de skal vurdere, om de tør investere stort på et nyt område eller tænke nyt på et ellers velkendt område,” udtaler Cyklistforbundets landsformand.

Den anden genistreg var, at puljen gav mulighed for tilskud uden krav om medfinansiering til særligt nytænkende projekter, som gav ny viden eller skabte nye samarbejder på tværs.

Nye puljer varer kun et år

I juni 2014 afsatte regeringen en etårig pulje på 180 mio. kr. til supercykelstier og bedre cykelparkering, og en mindre, generel cykelpulje på 50 mio. kr. blev efterfølgende afsat. Men den næste store trafikaftale skal først indgås i 2020, og derfor mener Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam, at der i den kommende tid bør arbejdes hårdt på at skabe en langsigtet løsning for finansieringen på cykelområdet:

”Cykelpuljen var et vendepunkt for den danske cyklisme. Puljens femårige perspektiv gav kommunerne mod til og mulighed for, at satse på større og mere innovative cykelprojekter. Derfor er det dybt beklageligt, at vi nu står uden en langsigtet plan for finansieringen på cykelområdet. Kommunerne kan ikke gøre det her alene. De har brug for at vide, om der er mulighed for medfinansiering ud over næste år.”

Transportministeren er optimist

Selvom det ikke ser ud til at en ny cykelmilliard er på vej, så mener den cykelvenlige transportminister Magnus Heunicke, at der trods alt er grund til optimisme:

”Vi må se på de næste år ét ad gangen og håbe, at de partier, som sidder med indflydelsen, bliver ved med at have et højt ambitionsniveau. Men indtil nu har vi jo fundet penge, så lad os nu se, om det bliver så dårligt,” sagde han i et interview med Cyklistforbundet i efteråret 2014, hvor han også erklærede sig enig i, at der er brug for statslig medfinansiering på cykelområdet, hvis ikke udviklingen skal gå i stå. 

Fakta om cykelmilliarden

  • Der er i alt givet tilskud fra Cykelpuljen til 338 projekter ud af i alt 1.013 ansøgninger.
  • Tilskudsprocenten er typisk på 40 %, men for særligt innovative projekter er der givet tilskud på 100%. I 2009 var standardtilskudsprocenten på 30 %.
  • Tilskudsmodtagerne står oftest for en egenfinansiering på 60 % og cykelpuljen har bevilget 717 mio. kr. i tilskud, hvilket betyder at puljen har affødt investeringer til cykelfremmende aktiviteter på mere end 2 mia. kr.
  • Tilskudsmodtagerne er hovedsageligt kommuner, men også organisationer og virksomheder har fået tilskud fra Cykelpuljen.


Læs mere:

Læs Vejdirektoratets status på Cykelpuljen 2014 her.