For danske cyklister kommer UE's øgede cykelfokus ikke til at gøre den helt store forskel. Foto: Christina Nørdam Andersen

16

Sadler Europa op?

Europas transportministre har underskrevet en erklæring, der er første skridt i retning af en strategi for mere cykling i Europa. Nu skal Europa-Kommisssionen omdanne den til et reelt beslutningsforslag – og måske finde en pose penge til cyklismen. Den slags processer tager tid i EU. Men Cyklistforbundet og de europæiske søsterorganisationer presser på.

Af Jan Thane
07. januar 2016

De europæiske transportministres cykeltopmødet i Luxembourg var en sejr for cyklismen og de organisationer, som i årevis har kæmpet for at få EU-politikernes øjne op for cyklernes potentiale. Men nu hvor skåltalerne i Luxembourg er holdt, og ministrene igen er kørt i BMW’erne, starter arbejdet med at fastholde politikernes fokus på den vedtagne erklæring om at fremme cyklen som transportmiddel.

Vejen til handling

For selv om et stort skridt blev taget på cykeltopmødet i Luxembourg, så er der lang vej endnu.

Cykelerklæringen er nu sendt til Europa-Kommissionen, som kan beskrives som EU’s regering. Og hos kommissionen ligger der desværre også mange andre erklæringer og venter på at blive ført ud i livet.

Næste skridt er, at kommissionen skal omsætte cykelerklæringen til et konkret beslutningsforslag, hvor der eventuelt også følger penge med – og så skal ministerrådet igen skal tage stilling til forslaget på et officielt ministerrådsmøde. Hvis det da når så langt.

Kommissionen er nemlig ikke tvunget til at føre cykelerklæringen videre – så meget afhænger af, hvor stort pres, der bliver lagt på beslutningstagerne.

Lobbyen presser på

Presset lægges bl.a. af det europæiske cyklistforbund, ECF, som bor i Bruxelles. ECF er paraplyorganisation for en stribe cykelorganisationer i Europa og har bl.a. den mission at få cyklismen tænkt ind i alle relevante politiske sammenhænge – herunder de europæiske og nationale transportbudgetter.  

Samtidig arbejder Cyklistforbundet selv via et internationalt netværk af cykelinteresserede beslutningstagere, på, at der trækkes i trådene, så politikerne handler. Og skal man tro, hvad vi hører ”på vandrørene”, så er der optimisme at spore.

Danmark er allerede blevet kontaktet af andre EU-lande, som vil høre om danske erfaringer på cykelområdet, og verdens førende cykelnation Holland overtager det næste halve år formandsskabet i EU.
Men indtil videre intet er sikkert – kun at der fortsat skal arbejdes hårdt for, at politikerne sætter penge bag de gode hensigter og fører cykelerklæringen ud i livet. 

Det blev ministrene enige om på cykeltopmødet

Transportministrene vedtog erklæringen "Declaration on Cycling as a climate friendly Transport Mode". Det kan sammenlignes med en hensigtserklæring og er første skridt i retning af en strategi for mere cykling i Europa. Bl.a. fokuserer deklarationen på at:

  • få medlemslandene til at integrere cykling i deres transportpolitik og fremme cykelinfrastruktur og adfærdsændringer
  • finde EU-politiske og finansielle instrumenter, som kan øge cykelandelen og fremme cykelrelateret beskæftigelse i EU
  • sikre at medlemslandes infrastrukturprojekter medtænker cykelstier internationalt, nationalt og regionalt
  • oprette et focal point – et europæisk knudepunkt for cykling, der skal overvåge gennemførelsen af EU-strategien for cykling

Denne artikel blev bragt i medlemsmagasinet CYKLISTER / vinter 2016

Læs hele magasinet her - og gå på opdagelse i arkivet